Мета. Ознайомити учнів з буквою , її назвою та звуковим значенням; вчити правильно артикулювати звук, читати склади, слова з буквою «же»; вчити дітей виконувати вправи на проведення довгих, коротких, горизонтальних, вертикальних і похилих ліній; збагачувати словниковий запас учнів


Мета. Закріпити засвоєні звукові значення буквосполучення дж; вчити учнів правильно артикулювати звуки, виділяти їх у словах; удосконалювати навички читання. Розвивати вміння робити звуко-буквений аналіз слів; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уміння працювати в па¬рах. Виховувати любов до природи,бережне ставлення до неї.


МЕТА: повторити та закріпити вивчене в 1 класі; розвивати зв’язне мовлення, вміння працювати в групі,в парі; виховувати інтерес до вивчення рідної мови,культуру мовлення.


Мета:закріпити вміння писати слова з ненаголошеними Е,И в коренях слів;формувати вміння працювати з орфографічним словником;розвивати зв,язне мовлення,виховувати почуття прекрасного,культуру письма.


Мета. Ознайомити учнів з буквами «Ж», «ж» (же), їх назвою та звуковим звучанням; формувати в учнів літературну вимову слів зі звуком [ж], розвивати навички правильного свідомого читання, розвивати увагу, пам’ять, мислення та мовлення, пізнавальні здібності учнів, збагачувати словниковий запас дітей, познайомити з комахами, які потребують охорони, виховувати бережне ставлення до природи, прагнення охороняти її, бути їй другом.


Мета Закріпити знання дітей про звукове значення букви «з»; формувати навички читання тексту. Розвивати мовлення учнів, логічне мислення миттєво розпізнавати слова як елементи розвитку техніки читання.


Мета. Ознайомити учнів з групами числівників за складом. Виробляти вміння правильно вживати ці числівники в усному та писемному мовленні. Добиватися запам’ятовування дітьми основних правил правопису числівників (практично). Виховувати інтерес до роботи з додатковою літературою.


Мета: сформувати уявлення учнів про школу як країну знань, розширити кругозір учнів про рідну Україну, про народну символіку та державні символи, викликати інтерес до пізнання своєї Батьківщини, її просторів, розвивати почуття патріотизму, заохочувати творити добро, здобувати знання, щоб бути гідним учнем своєї школи і громадянином своєї держави.


Мета. Узагальнити знання учнів про приголосні звуки, розвивати навички звукового аналізу, зв”язне мовлення учнів, виховувати екологічну культуру.


Мета. Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів; удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів: закріплювати навички написання слів з великої букви. Розвивати вміння вживати у мовленні слова, що є назвами предметів. Виховувати любов до Батьківщини.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-69