Мета: 1) формувати пізнавальну компетентність учнів: - продовжувати формувати поняття людина – живий організм; - сформувати поняття органи чуття; - розвивати творчі здібності дітей в роботі над складанням сенканів та «Асоціативних кущів


Мета. Розширити уявлення учнів про їжу, корисну та шкідливу для здоров’я. Вчити їх правильно харчуватися. Розвивати комунікативну та соціальну компетентності, виховувати свідоме відношення до свого здоров’я.


Мета: Закріпити і розширити знання учнів про країну в якій вони живуть – Україну; розвивати пізнавальні інтереси учнів виховувати любов до рідного краю, спадщини предків


Мета: формувати в учнів поняття про природу, місце людини в ній, способи її дослідження.


Мета: навчальна: продовжувати формувати поняття про ліс; ознайомити дітей з листяним деревом – дубом; навчати виділяти істотні ознаки дуба; розвиваюча: розвивати мислення в учнів, активний словник, пам’ять, увагу; корекційна: коригувати зір, слух в учнів при розпізнаванні дерев та звуків лісових мешканців, вміння порівнювати рослини дуба; аналізувати листки та плоди рослини; вміння працювати з картками; виховна: виховувати бережливе ставлення до природи.


Мета та завдання уроку: Поглибити і розширити знання дітей про роль природи, її вплив на людину, про необхідність збереження і охорони природного середовища; підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства, раціонально їх використовувати; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати дбайливе, господарське ставлення до природи, бажання брати участь у посильній природоохоронній роботі.


Мета: - узагальнювати та систематизуватизнання учнів з теми; закріплювати основні поняття і терміни, вміння описувати тварин різної групи, визначати їх істотні ознаки, уявлення о ланцюгах живлення; формувати різностороннє уявлення про світ тварин, про їх значення у природі і цінності для людини


Мета: Ознайомити дітей з природними багатствами України; формувати поняття «заповідник», «заказник», «національний парк». Навчити охороняти природу рідного краю. Розвивати уяву дітей про навколишній світ, пам’ять, мовлення мислення. Збагачувати активний словник учнів.


МЕТА: • Сформувати поняття про водойми; • дати поняття про джерело, річку (її будову, складові частини), озеро, болото, море; • навчити дітей їх розрізняти; • розвивати спостережливість і уяву; • формувати навички культури спілкування в групах; • розвивати прагнення примножувати багатства Землі; • сприяти розвиткові екологічного виховання.Мета: показати, що акуратність – ознака культурної людини, від акуратності часто залежить здоров’я; закріпити уявлення учнів про навички особистої гігієни; формувати звички акуратної людини, давати оцінку акуратності у своїй поведінці і поведінці інших людей


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52