Мета: розширити знання дітей про дерева, кущі, трав’янисті рослини; вчити розрізняти рослини між собою, спостерігати за рослинами та особливостями їх будови; розвивати увагу, уяву, мислення, пам’ять, словниковий запас, мовлення спостережливість; виховувати любов до природи, бажання охороняти і примножувати її красу.


Мета .Ознайомити учнів із поняттями:водойми, джерела, річки, озера, болота, моря та їх значенням в житті людини; учити працювати з атласом, контурною картою; розвивати увагу, уяву, мислення, пам'ять, спостережливість, самостійність, словниковий запас,вміння робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до водойм.


Мета: Розширити та уточнити уявлення дітей про різноманітність рослинного світу (про водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні та квіткові рослини) , їх ознаки; - формувати уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти значення їх у природі і у житті людини,


Мета: Продовжити формувати поняття про форми зеленої поверхні України, сформувати поняття про водойми України, про їх різноманітність, значення та охорону, продовжувати формувати вміння учнів працювати з фізичною картою, зошитом, підручником. Розвивати пізнавальний інтерес, уміння логічно мислити, проводити спостереження в природі. Виховувати бережливе ставлення до води.


Мета і завдання уроку: - продовжити формувати поняття про природу України, розширити знання про рідний край, формувати уміння працювати з географічною картою, застосовувати засвоєні знання; - розвивати розумові здібності учнів, пізнавальний інтерес, самостійну активність, спостережливість, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв`язки


Мета:узагальнити й доповнити знання учнів про кімнатні рослини, їх особливості, продовжувати знайомити зі способами розмноження кімнатних рослин; вчити пересаджувати кімнатні рослини, доглядати за ними; нагадати правила поведінки з квітами, в квартирі, правила прибирання кімнати та догляду за рослинами; виховувати любов до природи, бережне ставлення до всього оточуючого.


Мета: ознайомити учнів з ознаками птахів, навчити визначати птахів, описувати їх, формувати поняття “осілі птахи”, “перелітні птахи”; розвивати спостережливість, пам'ять, увагу; виховувати в дітей дбайливе ставлення до пернатих друзів, любов і милосердя до всього живого на землі, бажання піклуватися про птахів.


Мета: узагальнювати знання учнів про природу; виховувати любов і повагу до природи; розвивати логічне та образне мислення; вдосконалювати техніку зчитування з губ; активізувати набутий словниковий запас; розширяти мовні навички учнів.


Мета: розширити знання учнів про воду, основні об’єкти, що її вміщують; про колообіг води в природі та його основні види; розвивати в учнів естетичне мислення та творчий підхід до розв’язання проблем; сприяти розумінню єдності живого та неживого в пpиpoдi; виховувати правильне з екологічної точки зору відношення до її багатств.


Мета. Закріпити поняття про тварин, як частину живої природи. Розширити і уточнити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу, середовище їхнього існування.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52