Доброго дня, друзі. Вітаю вас на гостинах у казки. Добра, мудра, чарiвна казка завжди була у пошанi. Її із задоволенням слухають i дiти, i дорослi. Казки бувають рiзнi: довгi i короткi, веселi, чарiвнi, написанi автором або складенi народом.


Мета: продовжувати краєзнавчу роботу з дітьми; узагальнювати та розширювати знання учнів про місто, в якому вони живуть, його проблеми; формувати у дітей громадянську позицію, уміння брати на себе відповідальність за чистоту свого міста; виховувати почуття патріотизму, любов до свого міста.


Питання до диспуту «Що таке патріотизм?»


Яке враження справила на вас школа, коли вперше прийшли сюди? Чи змінилося воно за 4 роки навчання в школі? Що саме сприяло цим змінам?


Мета та завдання: поглиблення знань учнів про Європейський Союз; формування в учнів європейських цінностей, розуміння основних принципів толерантності, міжкультурного діалогу, демократичних перетворень та поваги до верховенства права; виховання поваги до національних, культурних надбань та української ідентичності в родині європейських народів; розвиток громадянської позиції та причетності до європейських цінностей.


Мета: поглибити знання учнів про історію, природні ресурси, культурну спадщину України; формувати культуру взаємовідносин між людьми, повагу до традицій і звичаїв українського народу; виховувати почуття патріотизму; сприяти розвитку пізнавального інтересу.


Мета: пізнання колективу, виконання творчих завдань, вироблення ефективних форм взаємодії в ході виконання вправ; визначення форм поведінки, які допомагали чи заважали порозумітися; визначення найвпливовіших учнів груп; розвиток уміння доводити свою думку, слухати співбесідника; сприяння підвищенню самооцінки, розвитку творчих здібностей учнів.


Мета: розширити й поглибити знання учнів про державні символи України, культурну спадщину рідного краю; продовжити вивчення матеріалів Конституції України; виховувати почуття патріотизму, повагу до державних символів України; формувати навички поводження під час урочистих подій.


Мета: розвивати в учнів природжене відчуття справед-ливості; допомогти їм зрозуміти, що від справедливості виграє кожний; з’ясувати з учнями сутність поняття «бути справедливим».


Мета: формувати в учнів поняття про вчинок і наслідок; учити думати про наслідки своїх вчинків; розвивати вміння оцінювати свої вчинки і приймати рішення, співвідносити свої дії з діями інших; виховувати в учнів здатність протидіяти.


1-10 11-20 21-30 31-38