Що є справедливим?

Мета: розвивати в учнів природжене відчуття справед-ливості; допомогти їм зрозуміти, що від справедливості виграє кожний; з’ясувати з учнями сутність поняття «бути справедливим». 

Обладнання: три маркери (або інші невеличкі яскраві предмети); чисті аркуші паперу. 

Хід заняття 
Гра « нема правил». 
Кожний ряд учнів (учні, які сидять один за одним від 
першої до останньої парти) складає одну команду. Кіль-кість членів у кожній команді може бути різна. Ті, хто 
на перших партах,— капітани команд. Їм учитель дає 
по маркеру (або іншому предмету) і оголошує: «Гра поча-лася!». 
Очевидно, учні будуть у розпачі через відсутність вказі-вок, дехто почне обурюватися. Після хвилини такої «гри» 
учитель зупиняє її словами: «Стоп! Ви порушили правила!» 
і пояснює, що маркер треба спочатку передати в кінець 
ряду, а потім повернути його тим, хто починав; виграє ко-манда, яка закінчує перша. 
Учні починають грати, а вчитель їх знов зупиняє слова-ми «Стоп! Ви порушили правила!» і пояснює, що вони за-були, що можна передавати маркер лише через ліве плече. 
На це вони можуть почати скаржитися або обурюватися, що 
вчитель нічого не сказав про ці правила. Учитель не реагує 
на скарги. 
Після чергового старту вчитель зупиняє учнів: «Ви знов 
порушили правила» і додає якесь нове правило гри, на-приклад: маркери слід передавати правою рукою, а прий-мати — лівою. 
Гра починається й триває до завершення. За своїм ба-жанням учитель визначає «переможців». Коли «перемож-ців» оголошено, більшість учнів виглядають обуреними пе-ребігом гри. Це обурення має стати базою для наступного 
обговорення. 
Учитель пропонує обговорити питання: 
1. Що ви можете сказати про гру? 
. Що було несправедливим? 
3. Що може зробити гру справедливою? 
Серед можливих відповідей треба виділити такі: 
— мають бути правила; 
— ці правила мають бути всім відомі; 
— правила мають бути ясні, чіткі, зрозумілі; 
— правила не можуть змінюватись у процесі гри; 
— усі учасники мають бути рівними у своїх правах. 
Учитель зазначає, що грі, справді, не вистачає правил. 
Саме правила є дуже важливою умовою того, щоб гра здій-снилась, була справедливою. 
робота з оповіданням. 
Розділіть так, як ділили роботу… 
Старий учитель жив один. Учні й учениці його дав-но виросли, але не забували свого колишнього вчи-теля. 
Одного разу до нього прийшли два хлопчики і ска-зали: 
— Наші матері прислали нас допомогти вам у госпо-дарстві. 
Учитель подякував і попросив хлопчиків наповнити во-дою порожній кадівб. Він стояв у саду. Біля нього на лаві 
були складені лійки і відра. А на дереві висіло іграшкове 
відерко, маленьке і легке як пір’їнка,— з нього в жаркі 
дні вчитель пив воду. 
Один із хлопчиків вибрав міцне залізне відро, постукав 
по його дну пальцем і, не поспішаючи, попрямував до ко-лодязя; інший зняв із дерева іграшкове відерко і побіг за товаришем. 
Багато разів хлопчики ходили до колодязя і поверта-лися назад. Учитель дивився на них із вікна. Над квітами кружляли бджоли. В саду пахло медом. Хлопчики весело 
розмовляли. Один з них часто зупинявся, ставив на землю 
важке відро і витирав з лоба піт. Інший біг із ним поряд, 
розпліскуючи воду в іграшковому відерку. 
Коли кадівб був наповнений, учитель покликав обох 
хлопчиків, подякував їм, потім поставив на стіл великий 
глиняний глек, доверху наповнений медом, а поряд із 
ним гранчасту склянку, також наповнену медом. 
— Віднесіть ці подарунки своїм матерям,— сказав учи-тель.— Хай кожний з вас візьме те, що заслужив. 
Але жоден із хлопчиків не протягнув руки. 
— Ми не можемо розділити це,— збентежено сказали 
вони. 
— Розділіть це так, як ділили роботу,— спокійно сказав учитель. 
творче завдання « визначення справедливості». 
Учитель пропонує учням поділитися на групи за місяцем 
народження, обговорити в групах, що таке справедливість, 
і дати їй визначення. 
Щоб полегшити роздуми над тим, що таке справед-ливість, можна поставити учням запитання:
• Чи є справедливість важливою для людей? Чому? 
• Чи можете ви пригадати епізод вашого життя, коли 
сталося щось справедливе або несправедливе? 
• Що робить вчинки несправедливими? 
• Що ви відчували, коли до вас були несправедливі? 
• Чи можна завжди бути справедливим? 
творче завдання «Справедливе рішення». 
Учитель поділяє учнів на групи. Кожна група повинна 
подумати і написати, чи справедливо діяли батьки в таких ситуаціях: 
• Мама не дозволила сину йти на тренування, тому що 
він не вивчив уроки. 
• Мама вилаяла дітей за обман, а тато пожалував їх 
і пригостив цукерками. 
• Старша дитина в сім’ї побилася з молодшою, і батьки 
покарали старшу. 
• Діти хотіли йти в кіно з друзями, але батьки не знали 
про це і купили їм квитки на концерт. 
• Дитина захоплюється спортом, але батьки вважають, 
що вона повинна вчитися музики. 
• Внук розбив вазу, а бабуся взяла вину на себе, оскіль-ки не хотіла, щоб його покарали. 
• Дорослі сваряться при дітях, але карають дітей, якщо 
вони сваряться одне з одним. 
• Мати віддала кошеня знайомим, оскільки її донька не піклувалася про нього. 
Потім учитель обговорює разом з учнями, як справедли-во розв’язати ту або іншу проблему. 
Бесіда. 
Хто у вашій сім’ї найсправедливіший? 
Чи були у вашому житті моменти, коли ви страждали через несправедливість? 
вправа « мікрофон». 
Що значить діяти по справедливості? 
творче завдання «Справедливий правитель». 
Учитель просить учнів подумати і перелічити, яким 
повинен бути правитель, щоб його можна було назва-ти справедливим. Усе перелічене дітьми записується на дошці. 
Учитель пропонує учням придумати закони, які спра-ведливий правитель видасть для людей, що лишилися без притулку, дітей-сиріт, інвалідів, самотніх батьків і старих, і написати, як вони допоможуть жити цим людям. 
робота в парах. 
Учитель просить учнів розібрати, як учинить справедли-вий суддя в таких ситуаціях: 
• Двоє друзів побилися через знайдений скарб. 
• Льотчик спізнився на рейс, тому що рятував ди-тину. 
• Учень обвинувачує вчителя за неправильну, на його 
думку, оцінку на іспиті. 
• Діти обвинувачують батьків за те, що вони не приді-ляють їм час, тому що багато працюють. 

творче завдання «Будинок Справедливості». 
Учитель просить учнів уявити, що в кожній країні 
є Будинок Справедливості, куди люди можуть зверта-тися, якщо з ними несправедливо вчинили; пропонує 
намалювати цей Будинок і розказати, які люди в ньому живуть. 
Заключне слово вчителя. 
Уявіть, що всі члени вашої родини можуть звернутися 
в Будинок Справедливості з проханням про допомогу. Удо-ма подумайте і напишіть, як їм допоможуть там. Усі ваші 
малюнки і домашні роботи будуть зібрані в книгу «Світ 
справедливості».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: