Мета: систематизувати знання про норми української орфоепії, продовжити формування орфоепічних умінь та навичок; розвивати слухову й зорову пам'ять, логічне мислення, дикцію; виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творцівМета: узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.


Мета: узагальнити знання про такі способи фіксації прочитаного, як тематичні виписки, план, тези та конспект; удосконалювати вміння фіксувати зміст писемного мовлення; розвивати усне й писемне мовлення, удосконалювати навички колективної та самостійної роботи з підручником, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.


Мета: продовжувати формування в учнів уміння сприймати прослухане (або прочитане) висловлювання та відтворювати його із застосуванням відпрацьованих у попередніх класах текстотворчих умінь, а також завершувати відповідно до одержаного завдання; розвивати логічне та образне мислення, уточнювати і активізувати словниковий запас, удосконалювати культуру мовлення; прищеплювати відповідальність у ставленні до природи, увагу й любов до всього живого.


Мета: систематизувати знання про норми української орфоепії, продовжити формування орфоепічних умінь та навичок; розвивати слухову й зорову пам'ять, логічне мислення, дикцію; виховувати увагу до художнього слова та повагу до його творців.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості книжного й розмовного мовлення, основні ознаки стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички розрізняти тексти різних стилів, визначати їх мовні й позамовні ознаки, комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів культуру мовлення. Обладнання: схеми, тлумачний словник. Тип уроку: урок-практикум.


Мета: перевірити рівень набутих знань учнів з даної теми "Основні орфограми в префіксах", розвивати навички самостійної роботи, уміння користуватись виучуваними правилами на практиці. Вдосконалювати навички роботи в творчих групах, розвивати соціальну та індивідуальну компетентність учнів. Виховувати пізнавальний інтерес учнів, мовну грамотність, інтерес до рідної мови.


Мета: оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності десятикласників; перевірити вміння читати мовчки, розуміти й відтворювати незнайоме за змістом висловлювання публіцистичного стилю; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів гідність за свою Батьківщину, повагу до видатних діячів культури й мистецтва.


Мета: повторити поняття про стилістично нейтральну лексику та емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку; удосконалювати вміння стилістично доцільно вживати лексичні засоби мови; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.


Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів самостійно створювати писемне висловлювання в публіцистичному стилі на морально-етичну тему; розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, мисленнєві процеси; виховувати прагнення до самопізнання і саморозвитку, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.


1-10 11-20 21-30 31-38