Мета: удосконалювати вміння будувати усне висловлювання на морально-етичну тему; розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності; виховувати моральні якості, чесноти.


Мета: повторити поняття про лексичне значення слова, види лексичних значень — пряме й переносне, види переносних значень — метафора, метонімія, синекдоха; навчити визначати роль переносних значень слів у художніх текстах; удосконалювати вміння дотримуватися лексичних норм української мови; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси та багатства рідної мови.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу «Орфографія»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності десятикласників.


Мета: повторити правопис слів іншомовного походження; удосконалювати уміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів гідність за свою Батьківщину, а також толерантність, повагу до культури, історії й мови інших народів.


Мета: повторити знання десятикласників про основні чергування голосних і приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: повторити знання десятикласників про спрощення в групах приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: удосконалювати вміння вести діалог-обговорення певної теми, підвищувати культуру мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, риторичні здібності, критичне мислення; виховувати толерантність, дипломатичність, ввічливість.


Мета: повторити знання десятикласників про подвоєння й подовження приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: повторити правила про написання слів з ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів докладно переказувати текст, доповнюючи його своїми міркуваннями; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння; виховувати моральні якості, відповідальність, пошану до українських традицій, великого Кобзаря.


1-10 11-20 21-30 31-38