Мета: повторити правила про написання слів із ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: повторити складні випадки правопису великої букви; формувати правописні вміння; удосконалювати вміння вживати велику букву в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів толерантність, повагу до культури, історії й мови інших народів.


Мета: вчити самостійно готуватися і виступати на семінарах різних видів; розвивати мовленнєво-комунікативні, загальнопізнавальні й організаційно-контрольні вміння, навички мислення високого рівня, творчі здібності; виховувати самостійність, вольові риси характеру.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу «Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності десятикласників.


Мета: повторити складні випадки правопису м’якого знака й апострофа; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: повторити знання десятикласників про позначення на письмі голосних і приголосних звуків, складних випадків правопису апострофа; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: поглибити знання учнів про особливості проведення зборів, семінарських занять, публічного виступу, вчити планувати і виголошувати непідготовлені промови; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські здібності; виховувати самостійність, активну життєву позицію.


Мета: повторити знання десятикласників про позначення на письмі голосних і приголосних звуків, складні випадки правопису м’якого знаку; формувати правописні вміння; удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.


Мета: повторити орфоепічні норми вимови голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах; удосконалювати орфоепічні й орфографічні вміння учнів, розвивати вміння визначати й виправляти допущені в усному мовленні орфоепічні помилки; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.


Мета: повторити норми вимови приголосних звуків, ознаки милозвучності української мови; удосконалювати орфоепічні вміння учнів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.


1-10 11-20 21-30 31-38