Мета: сформувати в учнів уявлення про утворення, будову та значення плодів; познайомити з класифікацією плодів; розвивати вміння і навички розпізнавати різні типи плодів; продовжувати екологічне та естетичне виховання. Корекція: дрібної моторики, сенсорних дій обстежувального характеру, опанування способів порівняння, розвитку пізнавальних інтересів


Мета уроку: розширення в учнів поняття про різноманіття рослинного світу, що поряд із зеленими й безхлорофільними рослинами включає гетеротрофні рослини, представлені не тільки бактеріями, але й великою групою грибів.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними представника­ми родини Лілійні, їхніми характерними озна­ками, розмаїтістю й використанням людиною.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними представника­миродини Злаки, їхніми характерними оз­на­ками, розмаїтістю й використанням людиною.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними представниками родин Пасльонові й Айстрові, їх характерними ознаками, розмаїтістю й використанням людиною.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними представниками родин Розоцвіті, Капустяні й Бобові, їх характерними ознаками, розмаїтістю й використанням людиною.


Цілі уроку: на прикладі групи квіткових рослин вивчити поняття про таксономічні категорії — види, роди, родини, класи; показати більш близьке й віддалене споріднення між рослинами, їх біологічні особливості й народногосподарське значення.


Цілі уроку: дати загальну характеристику відділу Покритонасінні; розглянути життєвий цикл покритонасінних.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови й роз­множення хвойних на прикладі сосни звичай­ної; порівняти її життєвий цикл із раніше вивченими групами.


Мета уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю голонасінних, їх значенням у природі й житті людини.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-47