Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини

Цілі уроку: на прикладі групи квіткових рослин вивчити поняття про таксономічні категорії — види, роди, родини, класи; показати більш близьке й віддалене споріднення між рослинами, їх біологічні особливості й народногосподарське значення.

Обладнання й матеріали: таблиця життєвого циклу покритонасінних, будова квітки, гербарій рослин, насіння і плоди, їх зображення, таблиці раніше вивчених рослин для порівняння, фіксовані квітки однодольних і дводольних рослин або живі квітки.

Базові поняття й терміни уроку:  вид, рід, родина, клас, відділ, порядок, Однодольні та Дводольні.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. У яких умовах можуть зростати покритонасінні рослини?

2. Чим покритонасінні рослини відрізняються від голонасінних?

3. Які загальні ознаки покритонасінних рослин можна назвати?

III. Вивчення нового матеріалу

У процесі бесіди в пам’яті учнів насамперед відновлюється відома їм розмаїтість квіткових рослин: дикоростучих і культурних; дерев, чагарників, трав; однорічних, дворічних і багаторічних. При цьому важливо з’ясувати, чи знають учні флору місцевого краю, умови виростання найбільш типових видів рослин у різних рослинних угрупованнях (ліс, лука, болото тощо), а також рослини різних природних зон земної кулі (зв’язок з курсом географії). Узагальнюючи сказане, учитель повідомляє, що квіткові — найпоширеніша група рослин на земній кулі. Налічується понад 200 тис. видів квіткових
рослин.

Виникають запитання:

— Що спільного в будові всіх квіткових рослин?

— На які дві групи поділяються квіткові рослини?

Розгляд конкретних рослин допомагає учням дати правильні відповіді на поставлені запитання. Учні можуть указати органи рослини — квітку і плід, що утворюється в ній з насіння, стебло, листки, корінь, а також назвати характерні ознаки класів Однодольні та Дводольні. Учням повідомляється, що Квіткові — дуже важлива група рослин. Багато квіткових рослин використовується людиною, близько 1,5 тис. видів є культурними рослинами, без багатьох із них неможливо уявити життя людини. Знання життя рослин допомагає людині одержувати високі врожаї, виводити нові сорти й завдяки цьому задовольняти різноманітні потреби в продуктах харчування і сировині для промисловості.

З проведеної бесіди учні повинні зрозуміти найголовніші завдання вивчення теми: розширювати й удосконалювати знання про цю біологічно цікаву і практично дуже важливу групу рослин, а також навчитися з допомогою визначників з’ясовувати назви рослин, знаходити ознаки подібності в їх будові, дізнаватися, яке вони мають значення в житті природи й людини.

IV. Виконання практичної роботи

Практична робота № 4. Розпізнавання видів кімнатних рослин

Мета: навчитися розпізнавати кімнатні рослини та характеризувати їх, відображаючи пристосованість до місць зростання в природних умовах.

Обладнання й матеріали: довідники з кімнатних рослин, кімнатні рослини з різних природних біотопів або їхні зображення на малюнках чи фотографіях, зразки паспортів кімнатних рослин.

Хід роботи

1.       Розгляньте надані вам кімнатні рослини або їх зображення і визначте їхні назви, використовуючи відповідні довідники.

2.       Використовуючи матеріали довідників, розподіліть рослини на три групи згідно з умовами їх зростання у природі: «Рослини посушливих територій», «Рослини вологих територій», «Рослини територій середньої зволоже­ності».

3.       Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини посушливих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запи­шіть їх у таблицю.

4.       Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини вологих територій». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

5.       Розгляньте рослини, які належать до групи «Рослини територій середньої зволоженості». Визначте ознаки, які є характерними для рослин цієї групи, і запишіть їх у таблицю.

6.       Виберіть по одній рослині з кожної групи й заповніть на неї паспорт згідно з наявним зразком.

7.       Закінчіть заповнення таблиці та зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином рослини пристосовуються до різних умов існування в природі.

Група

Представники

Характерні риси

Рослини посушливих територій

 

 

Рослини вологих територій

 

 

Рослини територій середньої
зволоженості

 

 

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: