Мета: - повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування навчального матеріалу; - розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; - виховувати в учнів уміння працювати в групі, інтерес до народних традицій українського народу.Мета: - домогтися засвоєння учнями правил правопису НЕ з дієприкметниками; - сформувати уміння правильно писати Не з дієприкметниками; - збагачувати словник школярів дієприкметниками; - вчити дітей орієнтуватися в ситуації спілкування; - формувати уміння будувати діалог розгорнутими, поширеними реченнями, додержуватись правильного інтонування речень; - виховувати культуру спілкування.


Мета: закріпити знання учнів про дієприслівник, його ознаки, повторити правила написання дієприслівника з часткою не, вдосконалити орфографічні й пунктуаційні навички; розвивати уяву, логічне, образне та критичне мислення, вміння сприймати і редагувати речення з дієприслівниковими зворотами, формувати активну пізнавальну мотивацію учнів, упевненість у власній спроможності самостійно здобувати знання; виховувати повагу до народних звичаїв, любов до рідного слова.


Мета: поглибити знання учнів про похідні прийменники, способи їх творення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти похідні прийменники від однозвучних слів, здійснювати синонімічну заміну похідних прийменників непохідними і навпаки, правильно поєднувати похідні прийменники з іменниками; структурувати вивчений теоретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору прийменників; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи непохідні й похідні прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розширити знання учнів про людські імена, їх походження та значення.


Мета: сформувати поняття в учнів про непохідні й похідні прийменники, способи їх творення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників, здійснювати синонімічну заміну похідних прийменників непохідними і навпаки, правильно поєднувати похідні прийменники з іменниками; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи непохідні й похідні прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню загальної ерудиції семикласників.


Мета: ознайомити семикласників з основними вимогами до складання розписки як документа офіційно-ділового стилю (її структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати розписки приватного і службового характеру.


Мета: поглибити знання учнів про прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прийменники в реченні, правильно їх поєднувати з іменниками та займенниками; розвивати орфографічні вміння вживати прийменники в — у, з — із — зі як засіб милозвучності відповідно до правил правопису; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати загальнолюдські цінності.


Мета: поглибити знання учнів про прийменник як службову частину мови, його граматичне значення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прийменники в тексті, їх характеризувати (визначати смислові відношення, на які вони вказують); за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників любов до рідної України.


Мета: оцінити рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності семикласників: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; перевірити якість оформлення роботи (охайність, акуратність, каліграфія, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень); удосконалити вміння семикласників читати мовчки тексти публіцистичного стилю з метою ознайомлення з основним змістом висловлювань.


Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з розділу «Прислівник, його вживання і правопис», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати орфографічні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати тощо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-73