Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

Мета: поглибити знання учнів про похідні прийменники, способи їх творення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти похідні прийменники від однозвучних слів, здійснювати синонімічну заміну похідних прийменників непохідними і навпаки, правильно поєднувати похідні прийменники з іменниками; структурувати вивчений теоретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору прийменників; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи непохідні й похідні прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розширити знання учнів про людські імена, їх походження та значення.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів; похідні й непохідні прийменники-синоніми.

Синтаксис: прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення.

Культура мовлення і стилістика: особливості вживання прийменників з іменниками.

Текст (риторичний аспект): використання прийменників у мовленні для відтворення логічних зв’язків.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Завжди були, є і будуть гарні люди,

а значить — осяяні красою цих людей гарні їхні імена.

А. Коваль

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

Навчальне аудіювання з елементами аналізу мовних одиниць

Ø  Прослухати висловлювання. З’ясувати його стильову належність. Виписати сприйняті на слух сполучення слів, до складу яких входять прийменники. Визначити, які смислові відношення вони виражають та з якими відмінками вживаються.

Сьогодні ім’я — це юридично зафіксоване слово, з допомогою якого (разом із формою по батькові та прізвищем) здійснюється індивідуалізація, чи, за юридичною термінологією, легалізація особи.

За існуючими в нашій країні законами батьки зобов’язані зареєструвати дитину протягом місяця після її народження. Зафіксована в актовій книзі й у свідоцтві про народження тричленна формула найменування має бути точно відтворена в усіх подальших документах цієї людини (А. Коваль).

Ø  Пояснити лексичне значення слова легалізація (легалізація — надання законної сили; узаконення).

Ø  Дослідити, чи з усіма відмінками вживаються прийменники.

Творче конструювання (робота в групах)

Ø  Працюючи в групах, доповнити Правила сімейного життя власними положеннями, використовуючи при цьому непохідні й похідні прийменники.

10 ПРАВИЛ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

1. Частіше дякуйте рідним за те, що вони роблять для вас.

2. Приділяйте близьким більше уваги й не забувайте час од часу робити для них щось приємне.

3. Під час розмови добирайте слова, які не ображають ваших близьких.

Ø     Порівняти результати роботи вашої групи з результатами роботи інших груп.

Ø     Визначити, які прийменники є непохідними, а які — похідними. З’ясувати, на які відмінки вказують ужиті прийменники.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

«Ти — редактор»

Ø     Записати сполучення слів, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменник у потрібному відмінку.

1) Не з’явився (із-за, через, по) хвороба. 2) Пропустити заняття (з, по, із-за) поважна причина. 3) Підйом тривав (біля, протягом, близько) три години. 4) Призначили чергового (відповідно до, у відповідності з, за) правила внутрішнього розпорядку. 5) Працювати (по, за) контракт. 6) Залучити (в, до, для) роботи.

Ø  Виписати похідні прийменники. За допомогою схеми пояснити їх правопис.

Ø  Визначити, якому стилеві властиві подані сполучення слів. Скласти з ними речення.

 
   

V. Виконання системи завдань на вдосконалення орфографічних умінь і навичок

Вибірково-розподільний диктант

Ø  Записати прийменники у три колонки: а) разом; б) через дефіс; в) окремо.

По/між, із/за, з/заду, на/в/круги, на/зустріч, з/по/серед, подібно/до, близько/від, на/чолі, із/за, по/серед, з/по/між, у/супереч, відповідно/до, за/винятком, з/під, по/близу, на/в/коло, за/для, із/над, на/перед, незалежно/від, з/поза, згідно/з.

Ø  Визначити спосіб творення виділених прийменників. Скласти з ними речення.

Орфографічний практикум

Ø  Списати, розкриваючи дужки. Прокоментувати орфограму «Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс».

(За)для нас; (з)поміж нас; (по)між людьми; (на)чолі(з) учителем; (з)під опіки батьків; (на)зустріч щастю; (у)напрямку(до) площі; (на)передодні свята; (по)над деревами; (у)ві сні; (з)(по)над гір; (з)над вершин дерев.

Ø  Замінити, де це можливо, похідні прийменники синонімічними непохідними. З’ясувати, чи змінюється при цьому відмінок іменника чи займенника.

Дослідження-зіставлення

Ø  Пояснити правопис однозвучних слів. Визначити, до яких частин мови вони належать.

Зібратися (в)гори — котитися (з)гори — котитися (з)гори високої; говорити (в)третє — заглянути (в)третє вікно; приїхати (в)двох — (у)двох кімнатах; йти (на)зустріч — (на)зустріч з братом.

Ø  Дібрати власні варіанти однозвучних слів. Пояснити їх правопис.

VІ. Морфологічний розбір прийменника з метою структурування теоретичного матеріалу

Робота з текстом

Ø  Прочитати. Визначити тему й основну думку. Зробити морфологічний розбір прийменників, ужитих у тексті (див. алгоритм розбору).

Імена християнського календаря, запозичені разом із уведенням християнства на Русі у Х столітті, давалися під час хрещення дитини. Вони охоплювали давньоримські, а також незначну частину імен тих народів, з якими греки візантійської епохи підтримували торговельні і культурні зв’язки. До візантійських імен належать, наприклад, популярні в Україні імена Іван, Олексій, Михайло, Григорій, Петро, Федір, Ганна, Олена, Катерина. На українському мовному ґрунті вони набули специфічного звукового оформлення, обросли різноманітними варіантами і вже давно не сприймаються як запозичені (Л. Скрипник).

АЛГОРИТМ

морфологічного розбору прийменника


VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Що ви знаєте про своє ім’я? Скласти розповідь, використовуючи непохідні й похідні прийменники, про те, як виникло ваше ім’я, чому вас так назвали батьки, що воно означає, чи зустрічається це ім’я в творах художньої літератури тощо. Зробити морфологічний розбір двох-трьох прийменників, ужитих у тексті-розповіді.

2. Чи згодні ви з висловом Дейла Карнегі: «Дайте людині добре ім’я задля того, щоб вона жила відповідно до нього»? Скласти невеликий твір-роздум на тему «Чи впливає ім’я людини на її життя?»


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: