Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям «Робочий стіл», його основною функцією та призначенням; Розповісти про піктограми, які знаходяться на робочому столі


Мета: вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на вилучення та на припущення; вчити створювати малюнки в графічному редакторі Paint, використовуючи інструменти та палітру кольорів; розвивати увагу, пам'ять, самостійність, гнучкість мислення, творчу уяву, мовлення


Мета уроку: навчальна: ознайомити учнів з видами сучасних персональних комп’ютерів; розвиваюча: розвивати увагу та логічне мислення; виховна: виховувати навички безпечної роботи за ПК та бережливе ставлення до комп’ютерів


Мета. Повторити будову комп’ютера; ознайомити з призначенням процесора, закріпити знання учнів про призначення основних складових частин ПК; розвивати вміння слухати, узагальнювати отримання знання, використовуючи їх на практиці; виховувати дбайливе ставлення до обладнання.


Мета уроку: – закріпити знання, уміння, навички учнів щодо роботи в середовищі графічного редактора; – розвивати художні здібності дітей; – виховувати почуття прекрасного, уміння творчо мислити, працювати в колективі.


Мета: навчальна: ознайомити учнів з поняттям комп’ютерної програми; Закріпити знання з правил поведінки та технікою безпеки в комп’ютерному класі; Вчити користуватися маніпулятором «миша».