Після цього уроку учні зможуть: • порівнювати кордони основних західноєвропейських країн; • узагальнювати інформацію з писемних джерел; • визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх; • порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки; • класифікувати та застосовувати поняття та терміни.


Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати духовне життя країн Європи та Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст., розвиток науки і техніки, суспільних наук, розвиток філософської, економічної, соціальної й політичної думки, літературу і мистецтво, культуру народів Азії й Африки; • застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «генетика», «мікробіологія», «психологія», «крекінг», «елементарна частинка», «рентген», «радіоактивність», «романтизм», «реалізм», «Барбізонська школа», «класицизм», «критичний реалізм», «натуралізм», «символізм», «акмеїзм», «імпресіонізм», «модернізм», «неоромантизм», «аванґардизм», «кубізм», «супрематизм», «абстракціонізм».


Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: • описувати повсякденне життя людей, наслідки урбанізації, житло і повсякденний побут різних прошарків населення; • характеризувати родинні стосунки, релігію і мораль, дозвілля; • застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.


Мета: познайомити учнів з історією Пруссії та Австрії; формувати вміння спиратися на вже відомі факти, розглянути проблеми імперії Габсбургів; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати; продовжити роботу з таблицями, історичними картами й документами.


Мета: ознайомити учнів із зародженням ідей Просвітництва, які стали викликом засадам станового суспільства та абсолютної влади монархів в Європі; ознайомити з ідеями просвітителів, із пропонованими ними моделями облаштування суспільства; досягти розуміння учнями того, що ідеї Просвітництва були світоглядом буржуазії, що розвивалася.


Мета: ознайомити учнів з історією Франції в епоху абсолютизму; ознайомити учнів з діяльністю і реформами Рішельє; показати Францію у період правління Людовіка XIV.


Мета: ознайомити учнів з причинами промислової революції й досягненнями науки і техніки Англії.


Мета: ознайомити учнів з причинами, основними етапами та результатами Англійської революції, вдосконалювати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати діяльність історичної особи.


Оберіть одну правильну відповідь.


1-10 11-20 21-28