Мета: дати уявлення про економічну та соціальну структуру, причини та основні події релігійних війн у Франції; дослідити процес зміцнення королівської влади; закріпити переконання у тому, що релігійний фанатизм призводить до протистояння й війни, загибелі людей. основні поняття та терміни: «буржуазія», «Реформація», «громадянська війна», «Варфоломіївська ніч», «сеньйор», «секуляризація», «Генеральні штати»; «гарант», «централізована держава», «громадянська війна», «гугенот».


Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.


Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію крізь призму технологій розвитку критичного мислення; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.


Мета: познайомити учнів з рисами повсякденного життя нового суспільства; продовжити роботу з додатковою літературою, дати уявлення про життя, побут, повсякденні заняття жителя міста та сільської місцевості.


Мета: розкрити учням ознаки нового суспільства та абсолютної монархії, дати уявлення про формування нових прошарків суспільства та нові капіталістичні підприємства; охарактеризувати новий спосіб господарювання.основні поняття та терміни: «біржа», «акції», «капітал», «мануфактура», «нове дворянство», «фермери», «абсолютизм», «буржуазія», «наймані робітники», «меркантилізм».


Мета: показати, яким чином утворювалися колоніальні імперії; сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, показати наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною.


Мета: визначити причини Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам.


Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою навчального курсу всесвітньої історії у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання; охарактеризувати зміни, які сталися у житті європейських держав наприкінці XV — І пол. XVII ст.


1-10 11-20 21-28