Мета: узагальнити та систематизувати знання, отримані на попередніх уроках, підготуватися до контрольної роботи.


Мета: ознайомити учнів з політичними подіями в історії Росії XVII ст., показати роль простого народу у звільненні країни від загарбників; удосконалювати вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, систематизувати історичні факти, працювати з таблицями.


Мета: сформувати в учнів уявлення про зміни у Московському царстві у період завершення централізації країни; розглянути основні напрями політики Івана IV; удосконалювати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, зіставляти однотипні процеси та явища в різних країнах.


Мета: ознайомити учнів із розвитком літератури, науки; вдосконалити роботу учнів з таблицями, схемами; виховувати естетичний смак учнів.


Мета: ознайомити учнів з основними принципами епохи Відродження, дати уявлення про творчість італійських майстрів того часу, художників Північного Відродження; розвивати вміння учнів працювати в групах, користуватися додатковою літературою, готувати презентації.


Оцінювання проводиться за допомогою тестів.


Мета: дати уявлення про характер міжнародних відносин, розкрити їх особливості в епоху Нового часу, сформувати уявлення про події та наслідки Тридцятилітньої війни в Європі; продовжити роботу з історичними текстами, підручником, над формуванням навичок з виявлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння давати коротку характеристику діяльності історичного діяча.


Мета: з’ясувати характер змін, що відбувалися в Англії, пояснити особливості створення англіканської церкви; розвивати в учнів уміння критично аналізувати історичні події; виховувати толерантне ставлення до будь-яких релігій.


Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну інформацію; виховувати негативне ставлення до будь-яких проявів насильства.


Мета: познайомити учнів з подіями історії Іспанії, дати поняття про правління Карла V та Філіппа II, дослідити процес зміцнення абсолютизму в Іспанії. основні поняття та терміни: «автодафе», «кортеси», «комунерос».


1-10 11-20 21-28