Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст програмової поезії в контексті біографії письменника; визначити мотиви її написання; з’ясувати тему, ідею, жанр поезії, художні засоби, образи-символи вірша, віршовий розмір; висловлювати власні спостереження, робити висновки; розвивати уяву, образне мислення, навички виразного читання поезії, навички аналізу поетичного твору; виховувати в учнів повагу до творчості Т.Г.Шевченка.


Мета вчителя української літератури : вчити учнів відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом, виразно читати поезії, знаходити в них епітети, порівняння метафори; виховувати почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва; розвивати уміння висловити власні відчуття, емоції.


9 березня 2014 року український народ відзначатиме 200 років від дня народження Т. Г. Шевченка. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори і світлу добру пам'ять про себе. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам'ятати про генія українського народу.


Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Д. Нитченка-Чуба; проаналізувати твір «Вовченя», з’ясовуючи його ідейно-тематичне спрямування, проблематику, композицію; розвивати усне мовлення школярів, пам’ять, увагу; вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани, поваги до митців літературного слова; любов до природи, тварин; пунктуальність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Марко Вовчок; розкрити ідейно-тематичне спрямування твору письменниці, опрацювати зміст і охарактеризувати героїв; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; порівнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд, естетичні смаки, виховувати почуття пошани до творчості Марка Вовчка, художнього слова; прищеплювати риси доброти, чуйності, порядності; інтерес до наслідків власної праці.


Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення; вміння застосовувати здобуті знання під час виконання практичних завдань; акумулювати здобуті знання, формувати кругозір школярів; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності; пунктуальність; раціональність у використанні навчального часу.


Мета: продовжити знайомство учнів із творчістю П. Глазового, зокрема проаналізувати його твори «Найважча роль», «Заморські гості», дати відомості про гумореску як літературний жанр; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічно мислити, вміння грамотно висловлювати власні думки, узагальнювати, робити висновки; формувати естетичні смаки; прищеплювати почуття пошани до українського гумору, його творців; риси доброти, порядності, чуйності, виховувати патріотичне почуття, повагу до рідної мови, культуру.


Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом П. Глазового, проаналізувати гумореску письменника «Тарас Бульба в Києві», з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, головну думку твору, композицію; вдосконалювати вміння виразно читати твори; розвивати почуття гумору, оптимістичного ставлення до навколишнього світу, культуру зв’язного мовлення, логічне мислення; вміння співставляти, робити висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани, поваги до творчості видатного українського гумориста, доброзичливого сміху; прищеплювати естетичні смаки школярам.


Мета: продовжити знайомити учнів з творчістю С. Олійника, узагальнити та систематизувати знання учнів про гумор, сатиру, іронію; проаналізувати гумореску «Чудо в черевику», визначаючи її ідейно-тематичне спрямування, художні особливості тощо; розвивати вміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе; грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; формувати естетичні смаки; виховувати почуття пошани до С. Олійника, його гумору, власної навчальної діяльності, необхідність здобуття знань; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом С. Олійника — видатного українського гумориста; проаналізувати його твір «Ля-ля-ля», виділяючи тему, ідею, основну думку; розвивати вміння виразно і вдумливо читати художні твори, розуміти підтекст, спрямованість; логічно мислити; грамотно висловлювати власну думку; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття пошани до творчості С. Олійника, до українського гумору загалом; прищеплювати інтерес до результатів власної праці.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-49