Мета уроку: Ознайомити учнів з видами орнаментів, стилізацією рисунка; Вивчити поняття рапорт, композиція; Розвити художній смак і творчу активність при розробці композиції; Виховувати акуратність, старанність, формувати доброзичливе ставлення при оцінці праці інших людей.


Мета уроку: ознайомити з історичними відомостями про культурний символ України – писанку, її місце в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві, символікою орнаментів, кольору; розвивати інтерес до пізнання народного мініатюрного живопису України; виховувати повагу до культурної спадщини народу, традиції, любов до прекрасного.


Мета: ознайомити з технологією роботи пластиковою канвою; навчити застосовувати пластикову канву; розвивати художній смак, творчі здібності, проявляти наполегливість у досягненні своєї мети; виховувати охайність під час виконання ручних робіт; суворе дотримування правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.


Мета: ознайомити з технологією виконання швів; навчити правильно виконувати ці шви, учити розрізняти шви за технікою та способом виконання; удосконалювати практичні навички роботи; виховувати старанність; формувати інтерес до українських традицій.


Мета: ознайомити учнів із прийомами виконання петельного шва, його різновидами, графічним зображенням шва; удосконалювати навички вишивання, роботи зі швацьким приладдям; виховувати охайність, посидючість, увагу, доброзичливе ставлення один до одного, культуру праці.


Мета: ознайомити учнів зі способами перенесення малюнка на різні види тканин, із використанням кольорової гами під час створення композиції; навчити переносити малюнки на бавовняні та лляні тканини; розвивати практичні навички роботи; виховувати самостійність, охайність.


Мета: ознайомлення з використанням комп’ютерної техніки у вишиванні; формування вмінь розпізнавати ручні та машинні шви; удосконалення навичок роботи ручними швами; розвиток уяви, пізнавальних інтересів учнів; виховання культури праці.


Мета: ознайомити учнів з видами текстильних волокон, їх властивостями, із різновидами ткацького переплетення, процесом виготовлення тканини; формувати навички вишивальної роботи; навчити відрізняти полотняне переплетення ниток у тканині, правильно добирати тканину та інструменти для вишивання; виховувати старанність, увагу, культуру праці.


Мета: поглиблення знань з історії розвитку української вишивки як одного із видів декоративно-прикладного мистецтва; удосконалення навичок роботи з інструментами і приладдям для вишивання, правильної організації робочого місця з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та правил безпечної праці; виховання охайності, прищеплення любові до народного мистецтва та українських традицій.


Мета: ознайомити зі змістом програми та об’єктами праці в 6 класі; закріплювати знання про правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні; сприяти засвоєнню вмінь і навичок із різноманітних технік вишивання, актуалізації життєвого досвіду учнів; розвивати вміння логічно мислити; виховувати стійкий інтерес до праці.