Мета: пов'язати знання з літератури із життєвою практикою, з сучасністю; розвивати навички робо­ти з додатковою (довідковою) літературою, роботи в групах інтерактивними методами, кмітливість, оптимістичний погляд на життя, впевненість у своїх силах.


Мета: формувати інтерес до пригодницької літерату­ри; показати, що вона розкриває глибокі соціальні й моральні проблеми; познайомити з біографією та творчістю Жюля Берна; виховувати вдумливого чи­тача; розвивати навички групової форми роботи.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити гуманіс­тичний зміст та ідейно-художні особливості твору; розвивати навички образного та логічного мислен­ня, артистичні здібності, естетичні смаки, пам'ять учнів; виховувати на засадах гуманістичних загаль­нолюдських цінностей.


Мета уроку: повторити відомості про життя Жуль Верна; розвивати вміння працювати з текстом, перевірити знання учнями розділів роману, що пропонувалися для домашнього читання; виховувати повагу до високих моральних цінностей.Мета: поглибити роботу з поняттям байка, алегорія, допомогти учням складати характеристику байкових персонажів; сформувати вміння знаходити повчальний зміст байки, пов'язаний з народною мудрістю; розвивати в учнях виразне читання, акторську майстерність, розумові процеси (порівняння та аналіз), мовну діяльність, між предметний зв’язок; виховувати в школярів загальнолюдські цінності: доброту, справедливість, працьовитість, поважливе ставлення до інших.


Мета: повторити й узагальнити знання, отримані протягом року; розвивати образне й логічне мислення; виховувати любов до читання художніх творів.


Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Людина та її світ»; здійснити контроль засвоєння знань; розвивати зв’язне мовлення.


Мета: зацікавити біографією та творчістю К. Паустовського; перевірити знання тексту казки «Теплий хліб»; удосконалювати навички роботи з текстом; працювати над виразним читанням; виховувати прагнення до істинних життєвих цінностей.


Мета: з’ясувати, які життєві цінності вважає головними автор казки; провести літературні паралелі; засвоїти терміни з теорії літератури; виховувати прагнення до самовдосконалення.


Мета: продовжити читання казки; розкрити поняття «любов» і «дружба» й те, як їх розуміють герої казки та учні; розгадувати загадки героїв казки; виховувати повагу до справжніх життєвих цінностей.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-71