Мета: продовжувати закріплювати знання учнів про живопис та один з його жанрів — натюрморт; навчати малювати в жанрі натюрморту; продовжувати формувати в дітей уміння аналізувати природні форми; виховувати в учнів уважність; навчати міркувати, стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати навчати учнів малювання з натури; продовжувати ознайомлювати учнів із натюрмортом як жанром образотворчого мистецтва; закріплювати розуміння понять: «предметний натюрморт », «січні площини»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати складні форми предметів, співвідношення кольорів; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з основами композиції, поняттями «точка зору», «композиційний центр», «поле зору», «зоровий центр»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із засобами передавання настрою в образотворчому мистецтві; закріплювати навички роботи з фарбами; формувати в дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати співвідношення кольорів; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з основами композиції, закріплювати поняття про симетричну, динамічну та три частинну композицію; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; розвивати кмітливість; навчати міркувати; стимулювати розвиток допитливості; виховувати в учнів акуратність, увагу.


Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із засобами організації композиції, Поняттям «рівновага»; засобами утворення композиційної івноваги; поглиблювати знання учнів про композицію, закріплювати а розширювати розуміння поняття «засоби виразності у композиції»; закріплювати навички роботи з фарбами; розвивати в дітей комбінаторні здібності, навички та вміння утворення композиційної рівноваги; формувати образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати; навчати міркувати; виховувати в учнів уважність; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: навчати учнів малювання з натури; продовжувати ознайомлювати учнів із натюрмортом як жанром образотворчого мистецтва; закріплювати поняття: «ескіз», «замальовка», «начерк»; розвивати в дітей комбінаторні здібності, образне, логічне, просторове мислення; продовжувати формувати вміння аналізувати, узагальнювати; формувати вміння сприймати, розрізняти й аналізувати природн форми, співвідношення кольорів; розвивати дрібну моторику руки; виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.


Мета: закріплювати знання учнів про передавання форми предметів на площині; відпрацьовувати техніку передавання розподілення світла на різноманітних геометричних формах; продовжувати ознайомлювати з технікою тонування геометричних форм; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність під час виконання тонованого малюнка.


Мета: продовжувати надавати учням відомості про передавання форми предметів на площині; розглядати схеми розподілу світла на різноманітних геометричних формах; продовжувати ознайомлювати з технікою тонування геометричних форм; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність під час виконання тонованого малюнка.


Мета: продовжувати надавати учням відомості про передавання форми предметів на площині; розглядати схеми лінійної перспективи для малювання площинних форм зі значною кількістю кутів, що знаходяться у різному положенні щодо лінії горизонту; ознайомлювати з технікою побудови багатокутної форми; розвивати навички та вміння дітей працювати графічними матеріалами: олівцями, тушшю, фломастером; виховувати в учнів уважність, акуратність, точність передавання своєї думки графічними засобами.


1-10 11-18