Про кого з героїв казки О. С. Пушкiна «Казка про мертву царiвну i сiмох богатирiв йде мова у запропонованому уривку? (Цариця)


Яких дійових осіб описано в цих уривках? «Вона була така прекрасна! Розумнішого, гарнішого обличчя він не міг собі уявити. Тепер вона не здавалася йому більше кри­жаною, як тоді, коли з'явилася за вікном і кивала йому. Тепер уже все в ній здавалось йому довершеністю». (Снігова королева).


Контрольна робота з теми «Малі жанри фольклору та народні казки»Мета: ознайомити учнів з творчістю видатного пись­менника; закріпити знання з теорії літератури про баладу, анафору; на прикладі твору «Якщо...» роз­крити, як засобами художньої виразності автор утверджує перевагу загальнолюдських високих моральних і етичних цінностей; розвивати вміння аналізувати, співставляти, знаходити аналогії в тво­рах українських письменників; виховувати в учнів активну життєву позицію, вміння не( втрачати по­чуття гідності в будь-яких ситуаціях.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, зацікавити твором, спонукати до самостійного вдумливого читання; розвивати уяву, логічне та образне мислення, вміння переказувати, вибирати головне, висловлювати власні судження; виховувати доброту і людяність.


Мета: повторити й узагальнити вивчене за рік; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, навички самостійної творчої роботи, аналізу та синтезу матеріалу, уміння висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати найкращі людські якості, уміння працювати в колективі, реалізовувати свій творчий потенціал.


Мета: повторити й узагальнити вивчене, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю та їх корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення учнів, уміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх; виховувати кращі людські якості.


Мета: викликати в учнів інтерес до читання книг про природу, до теми стосунків людини і природи; розвивати зв’язне мовлення учнів, образне мислення, уміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх; виховувати любов до природи та бережливе до неї ставлення.


Мета: ознайомити учнів із найцікавішими творами світової літератури ХХ ст. про природу; розширити кругозір учнів, коло їх зацікавлень; розвивати інтерес до читання, уміння знаходити відповідну літературу, критично її оцінювати; виховувати любов до природи, бережливе до неї ставлення.


Мета: ознайомити з одними з найпопулярніших дитячих фантастичних книг про Гаррі Поттера та їх авторку; розширити кругозір учнів, допомогти у визначенні ідейної та художньої цінності сучасної дитячої літератури; розвивати інтерес до читання, уміння висловлювати думки про твір літератури; виховувати найкращі моральні якості.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-69