Редьярд Кіплінг. «Якщо...» Установлення силь­ної особистості, за будь-яких умов і обставин залиша­тися Людиною

Мета: ознайомити учнів з творчістю видатного пись­менника; закріпити знання з теорії літератури про баладу, анафору; на прикладі твору «Якщо...» роз­крити, як засобами художньої виразності автор утверджує перевагу загальнолюдських високих моральних і етичних цінностей; розвивати вміння аналізувати, співставляти, знаходити аналогії в тво­рах українських письменників; виховувати в учнів активну життєву позицію, вміння не( втрачати по­чуття гідності в будь-яких ситуаціях.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Р. Шилінга, словник літератур­них термінів; фішки (10 шт.), дзвіночки - для прове­дення «брейн-рингу», тексти віршів «Якщо...» Кіплінга і «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка.

Хід уроку

І. Мотивація учбової діяльності 1. Слово вчителя.

Фраза «Література — книга життя» стара, як світ, але за банальними, на перший погляд, слова­ми приховано важливий зміст.

Весь навчальний рік ми вивчали твори зарубіж­ної літератури, які зображували героїчне минуле, розкривали красу чистих людських взаємин, ак­центували увагу на загальнолюдських цінностях, що притаманні будь-якому народові.

Отже, сьогодні ми завершуємо основну тему всього курсу зарубіжної літератури в 7 класі, яку можна висловити ще в одній фразі: «Бути люди­ною!»

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

За технологією «Мікрофон» прошу висловити свою думку: в яких творах, вивчених в 7 класі, ми зустрілися з героями — Людьми з великої літери, стисло охарактеризуйте їх.

(Учні називають фольклорні балади про Робіна Гуда, Ф. Шіллера «Рукавичка», Р. Стівенсона «Вересковий мед», А. Міцкевича «Конрад Валленрод», В. Скотта «Айвенго», Р. Рільке «Пісня про прав­ду», М. Гоголя «Тарас Бульба», О'Генрі «Останній листок», М. Шолохова «Доля людини» та ін.)

НІ. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителі.

За інтерактивною технологією «брейн-ринг» проведено знайомство з бібліографічними відомос­тями та тематикою творів Редьярда Кіплінга.

За поданою інформацією ви вдома готували пи­тання для супротивників по «брейн-рингу».

По черзі кожна команда задає питання, а всі інші відповідають. Оцінюються і вміння постави­ти «красиве» запитання, і правильна стисла і вод­ночас повна відповідь, підводяться підсумки як індивідуального, так і командного конкурсу.

(Для проведення «брейн-рингу» вчитель готує:

1) фішки, які видаються учням під час за­питань і відповідей в залежності від рівня підготовленості — від 1 до 3-х фішок; 2) дзвіноч­ки за кількістю команд для сигналізації готов­ності відповідати на питання).

Можливі питання для команд:

• Улюблений дитячий літературний жанр, в якому творив Кіплінг.

• Назвіть основні відомі казки Кіплінга, роз­крийте їх-ідейний зміст.

• Назвіть місце народження і поховання Р. Кіплінга.

• Як вплинуло навколишнє середовище ди­тинства на майбутню літературну творчість зріло­го Кіплінга?

• В якому віці, чому і куди переїхав Кіплінг з Індії?

• Як готував себе Кіплінг до письменницької діяльності?

•   В яких жанрах творив Кіплінг?

• Назвіть його твори — «візитні картки» в жанрі роману, новели, балади?

• Яке прізвисько дали друзі і недоброзичливці Р. Кіплінгу?

• Який зміст вкладали в слова «Залізний Редьярд» друзі письменника?

• Який зміст вкладали в ці слова недоброзич­ливці?

• Чому одіозні літературні критики приклеїли Кіплінгу ярлики «бард імперіалізму», «оспівувач хижацтва» ?

• Хто з перекладачів сприяв популяризації творів Кіплінга на терені Росії?

• Чому так важко давалися видання Кіплінга українською мовою?

2. Слово вчителя.

1. Підведення підсумків «брейн-рингу».

2. Ідейно-художній аналіз твору «Якщо...»: як ми побачили з ваших відповідей на «брейн-рингу», творчість Кіплінга природно вписується до. галереї творів зарубіжних письменників, які утверджува­ли високі моральні цінності Людини. (Виразне читання вірша «Якщо...») Зупинимось на вирішенні проблем, що пору­шуються у вірші, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту:

— До якого виду лірики ми можемо віднести твір Кіплінга? Чому ви так вважаєте? Які харак­терні ознаки балади присутні віршу «Якщо...»?

— Визначте провідну думку твору.

— Який основний художній засіб використано в архітектоніці вірша?

— Які стилістичні прийоми, художні засоби-тропи сприяють емоційності й композиційній стрункості твору?

— Навіщо Кіплінг використовує антитези, вті­лені передовсім у контрактивній лексиці «вис­тоїш — упали духом», «юрба — король»?

— Як це сприяє розкриттю провідної думки твору?

— Знайдіть аналогії в творах українських пись­менників у визначенні теми, ідеї, провідної думки вірша.

— У чому схожість віршів «Якщо...» Кіплінга і «Ти знаєш, що ти — людина?» В. Симоненка?

— Які спільні художні засоби використовують Р. Кіплінг і В. Симоненко?

(Під час екскурсу вчителя до теорії літератури доречно звернутися до словника літературознав­чих термінів за допомогою визначення учнями оз­нак анафори, антитези і т.п.)

— Висловіть особисте ставлення до проблем, що порушуються у вірші.

IV. Підсумок уроку

1. Спільний висновок учнів і вчителя. Кіплінг лишив нам прекрасні балади і вірші, де звучить ясна віра в силу і мужність людини. У вірші «Якщо...»  яскраво відображено здатність   людини бороти труднощі на шляху до високої м£Ітй. Ідеал Кіплінга — перемога активного твор­чого, духу над усім закляклим, перевага високих моральних і етичних цінностей над нетривки­ми матеріальними здобутками, вміння йти своїм шляхом у житті, не втрачати почуття гідності ані перед юрбою, ані перед королем.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити напам'ять вірш «Якщо...»

2. Письмово оформити ідейно-художній аналіз вірша Кіплінга «Якщо...»

3. Порівняльний аналіз віршів В. Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина?» і Кіплінга «Якщо...».

Додаток до уроку

Редьярд Кіплінг (в перекладі Максима Стріхи)

 Якщо...  

Якщо спокійний ти перед юрбою,

Де зведено на тебе поговір,

Зневірений, залишився собою,

 І зрозумів тягар чужих зневір;

Якщо навчився ти терпляче ждати,

 Поміж брехні самому чесним буть,

Не прибирався у святецькі шати

І люттю не відплачував за лють;

Якщо ти мріям не віддавсь на ласку,

Якщо ти владар пристрастям своїм,

Якщо приймаєш Успіх та Поразку

І знаєш, що ціна та сама їм;

Якщо слова твої, немов приманку,

Негідник перед дурнем вихваля,

 І знищено твій труд весь доостанку,

А ти зумієш все почать з нуля;

Як все, твоїми створене руками,

Зробити зможеш ставкою у грі,

Програть і знову працювать роками,

Не згадуючи програші старі;

Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили,

Служить тобі, як їх уже й нема,

І вистоїш, коли бракує сили,

І залишилась Воля лиш сама;

Як ти шляхетний між простого люду,

Як ти простий і серед королів,

Якщо на тебе не зведуть облуди

Ні ворог твій, ні друг твій поготів;

Якщо, забувши біль, поразки, втому,

Свій шанс єдиний зможеш віднайти,

Твій, сину, світ і все, що є у ньому,

Та більш того — тоді Людина ти!

Ти знаєш, що ти — ЛЮДИНА?

Ти знаєш, що ти — людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи.

 І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: