Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя.


Мета: проаналізувати в єдності зміст та форму повісті "Ста­рий і море"; розкрити філософсько-символічний сенс сюжету; по­глибити поняття про підтекст, повість-притчу; розвивати вміння визначати жанр твору-притчі, робити висновки, узагальнення, до­бирати цитати до образу, складати опорно-логічну схему твору; виховувати почуття гуманізму, формувати філософський підхід до життя.


Мета: поглибити, знання учнів про модерністську лі­тературу, з'ясувати особливості есе «Джакомо Джойс», специфічність твору «Улісс», розгляну­ти твір в єдності змісту і форми; розвивати вмін­ня виявляти характерні риси модернізму у творах, зіставляти літературні явища; виховувати високі моральні якості.Навчальні цілі: • організувати діяльність учнів з узагальнення і систематизації знань у рамках теми: «Художній світ роману М. Булгакова «Майстер і Маргари­та»; • створити умови для засвоєння фундаментальних філософських ідей, зокрема про межі між істиною і брехнею, добром і злом, вірою і безвір'ям


Програмовано бажані висновки: судили невтомну в роботі сільську трудівницю Ганну, що під старість не змогла через хворобу виробити міні­муму трудоднів. Але спогади Ганни сприймаються як низка переконливих свідчень злочинності комуністичної влади, і на основі цих кримінальних матеріалів читач услід за письменником сам вершить інший — справедли­вий — суд над усім тоталітарним режимом недавніх часів пріснопам'ятних.


Примітка: у дужках подаємо нотатки про те, до яких висновків бажа­но спонукати учнів.


Мета: - активізувати знання учнів про паркову культуру Європи та її особливості; - ознайомити учнів з особливостями паркової культури Японії.


Мета: - активізувати знання учнів про ландшафтну архітектуру та паркову культуру її види; - ознайомити учнів з парковою культурою Європи.


Мета: - активізувати та узагальнити знання учнів про декоративно-прикладне мистецтво Далекого Сходу його види, техніки, та особливості; - дати уявлення про декоративно-прикладне мистецтво Африки.


Мета: - ознайомити з особливостями декоративно-прикладного мистецтва Близького Сходу; - порівняти на прикладах мистецьких творів особливості декоративно-прикладного мистецтва Близького та Далекого Сходу.


1-10 11-20 21-30 ... 291-300 301-308