Кафка - австрійський письменник - модерніст. Оповідання "Перевтілення"

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя. 
Обладнання: портрет Ф.Кафки; виставка творів письменника,картка-інформатор « Художній світ Ф. Кафки», роздатковий матеріал «Цитатний ланцюжок», уривки з «Листів до батька»,афоризми, інтерактивна дошка. 
Тип уроку:комбінований з використанням ІМН 

Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій… 
Щасливим я був тільки б у тому випадку, якщо б зміг 
привести світ до чистоти, правди,непорушності… 
Ф. Кафка . 
Очікувані результати. 
Після цього уроку учні зможуть: 
- розповідати про основні етапи життя і творчості Ф. Кафки, як неординарної особистості, «батька» модерністської прози; 
- аналізувати творчість Ф. Кафки; 
-виявляти власне ставлення до оповідання «Перевтілення». 
План і методи проведення уроку. 
1 Мотивація навчальної діяльності. 
Прозова п ятихвилинка (читання казки в особах). 
Невеличка казка із творчого доробку Ф. Кафки 
- Ох!- сказала миша,- світ щодня вужчає. Спочатку він був таким широким, що мені було страшно,я йшла далі і була щаслива, коли нарешті справа і зліва побачила великі мури, але тепер ці мури так швидко насуваються, що я вже опинилася в останній кімнаті, і тут, у кутку , бачу пастку, до якої я прямую. 
- Ти мусиш змінити напрямок руху,- сказала кішка і з їла мишу. 

Слово вчителя. 
- Така невеличка казочка, а наводить на глибокі роздуми. Як жити у великому світі, щоб не стати таким, як миша і не потрапити до кошачих лап долі? До речі, автором цієї казки є Ф. Кафка – австрійський письменник, один із основоположників літератури модернізму, лауреат премії ім. Т. Фонтане. Який про своє життя говорив: « Література – це я сам, це моя плоть, і бути іншим я не можу» 
- ( звернення до матеріалу з інтерактивної дошки) 
- Презентація теми і мети уроку. 
- « Мозковий штурм»(проблемне питання)(слайд 1). 
- Слово вчителя . Перед нами постає завдання: поміркуйте: « Що може допомогти людині знайти гармонію зі світом?» і давайте брати «штурмом» сходинки до знань.(учні пропонують власні відповіді , які вчитель записує на дошці) 
Постає безліч відповідей. Яка з них правильна? Можливо, кожен знайде гармонію зі світом у чомусь своєму. 
Відповідь на дане питання ми шукатимемо сьогодні на уроці. А за приклад візьмемо життєвий шлях відомого письменника за приналежність до літератури боряться і німці, і чехи. Звернемося до епіграфу уроку. У ньому закладена частина відповіді на проблемне питання , яке у центрі нашої уваги. 
Хто ж він, Франц Кафка ? Людина,яка все життя шукала гармонію зі світом? Геній? Одинак? Провидець? Пригноблений чи слабкодухий , яле відомий у всьому світі Ф.Кафка? 
Ось на ці питання ми і будемо шукати відповіді сьогодні на уроці, бо темою нашого уроку є: Ф.Кафка(1883-1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка-австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні « Перевтілення»(запишіть у зошити). 
Вивчення нового матеріалу. 
«Цитатний ланцюжок»( читання учнями по черзі висловів про Ф. Кафку, заздалегідь підготовленим) 
« Фоторепортаж»(учні дивляться про Ф. Кафку фрагменти з фільму). 
Читання фрагментів листів учнями(випереджувальне завдання). 
(додаток 1,2,3) 
Робота зі схемою «Трагізм «кафкіанського» світу(слайд4). 
Висновок: людина, викинута зі звичайного світу, стає вигнанцем у світі абсурду. 
Хто ж він Ф. Кафка? Людина , яка все життя шукала гармонію зі світом? Як формувались його світовідчуття і як віддзеркалилося у його творчості? 
Робота з епіграфом уроку. 
Чи можна з нього судити про долю та життєву позицію цього письменника? 
(Такі слова можуть належати самотній і нещасній людині, яка сприймає світ і власне життя трагічно. Але ця людина має велике почуття відповідальності,прагне віднайти гармонію зі світом і принести у світ чистоту і правду. Ф. Кафка постійно шукав з усіма цими світами , та його особистий світ все більше поринав у прірву… 
Узагальнення щодо світогляду Ф.Квфки. 
Який же світ в очах Кафки? Світобачення Кафки – трагічне. Людина в цьому світі – самотня комаха, яка не чекає від когось допомоги. Світ навколо цієї людини – ворожий їй.Ф . Кафку вважають пророком 20ст.,основоположником абсурду в літературі. 
Робота з репродукцією картини Едварда Мунки «Крик»(слайд 5). 
(мистецтвознавчий коментар заздалегідь підготовленого учня). 
Картина «Крик» написана Мунком у 1893 році . Всього існує 50 варіантів полотна, що свідчить про особливий інтерес художника до теми відчаю. Створюючи цю картину , Мунк уперше входить у світ страху і самотності. На передньому плані у відчаї кричить людина. Її тіло ніби зводять судоми , а обличчя своєю жовтизною і запалими очима , розплющеними в страху перед невідомою нам загрозою , нагадує небіжчика. 
Колорит картини найбільш точно передає психічний стан персонажа: темна синь підхоплює цей крик і відлунює його в широкій затоці , що розляглася до небес кривавими смугами. Химерний ритм хвилястих ліній надає композиції динаміки, а атмосферу картини сповнює передчуттям страшної біди. 
« Крик» часто розглядають як першу експресіоністську спробу митця. Витікаючи із «внутрішнього пекла» художника, картина втілює загальнолюдські страхи . 
Що спільного між картиною Е. Мунки та новелою «Перевтілення»?(провідний мотив: самотність , жах , крик болю). 
Аналіз твору «Перевтілення» . Слово вчителя. 
У творі Кафка поєднує реальне і фантастичне – і це перетворює життя героїв у щось реально-абсурдне. Він використовує гротеск , метафору , символи, контрасти, щоб підкреслити дисгармонію світу. У 1915р. «Перевтілення» виходить окремою книжкою І на обкладинці ілюстратор хотів зобразити комаху, то Кафка запротестував , говорячи, що її не можна зображати навіть здалеку. Але чому автор проявив таку категоричність? 
Групова робота над питанням: « Чому Кафка був проти ілюстрування новели «Перевтілення»?(клас ділиться на 4 групи , кожна з яких одержує запитання для творчої відповіді. Робота виконується за алгоритмом інтерактивного методу «Робота в малих групах».) 
Висновок: існування людини , перетвореної на комаху, постає в оповіданні як розгорнута метафора відчуженості людини , абсурдного покарання її за невідому провину, трагічного знецінення людського життя. Перевтілення Грегора у комаху є метафорою будь-якої біди ,яка настає у абсурдному світі абсолютно нелогічно. 
Аналітична бесіда за запитаннями: 
Слово вчителя. У будь-якій метафорі шлях від прямого значення до переносного складний, сповнений символами, художніми образами-картинами, які виражають емоції , почуття і переживання. Спрбуємо зрозуміти, якими засобами автор втілює своє світобачення в новелі. 
Чи можна назвати Грегора щасливим у світі та у сім ї? Чому? 
Яка атмосфера панувала в родині Замз? Схарактеризуйте їхні стосунки. 
Чи торкнулася метаморфоза внутрішнього світу Грегора? 
Як поставились до перевтілення його близькі? 
Чому Грегор-комаха спочатку не соромився виходити до родини , а потім ховався? 
Прокоментуйте реакцію родини на смерть Грегора. 
Які проблеми порушив Кафка у творі? 
Які символи твору допомагають нам зрозуміти ці проблеми та метафоричний сенс твору?(слайди 6, 7,8). 
Висновок: Образи – символи твору допомагають відобразити світосприйняття Ф. Кафки , передати хворобливий стан героя, його самітність , відчай, нерозуміння і байдужість близьких.
Узагальнення та систематизація вивченого на уроці 
Інтерактивний метод «незавершене речення». 
На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося… 
На сьогоднішньому уроці для мене відкриттям було те…. 
Я для себе зробила (зробив)висновок , що людина… 
Я вважаю , Що Кафка – це… 
Заключне слово учителя. 
В добробуті , у люблячій сім ї 
Зазнав насильства й деспотизму. 
Зробити кращим світ хотів 
Й прожив життя, повне абсурду. 
Навпіл роколоте буття : в світі людей – завжди самотній. 
Прагнув сім ї та «дезертир» 
В душі вселився безворотно… 
Сам за походженням єврей, 
А краще знав німецьку мову… 
Не жив – страждав… 
І відчував весь час провину невимовну… 
Домашнє завдання.(слайд 9) 
Скласти тези відповіді на запитання: « Чому Кафка не закінчив твір смертю Грегора , а продовжив розповідь далі?» 
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення на тему: «Тема «маленької людини» у світовій літературі». 

Автор: Гараніна Світлана Теодозіївна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: