Мета: навчити учнів розрізняти види витрат виробництва та розраховувати окремі витрати (прибуток підприємств), розрізняти прибутки.


Мета: допомогти учням оволодіти поняттями «підприємець», «підприємницька діяльність»; навчити розрізняти організаційні види підприємств.


Мета: розкрити сутність діяльності ринків капіталів; навчити самостійно оцінювати можливі доходи.


Мета: ознайомити учнів з ринком природних ресурсів, виявити його особливості.


Мета: установити особливості ринків ресурсів; розкрити зміст видів і систем заробітної плати на ринку праці.


Мета: розглянути функції грошей, види грошей, сучасні форми грошових розрахунків.


Мета: закріпити вміння учнів визначати ціну ринкової рівноваги, дефіцит і надлишок у разі втручання держави.


Мета: пояснити учням сутність попиту та пропозиції, наслідки впливу змін попиту та пропо­зиції на ринкову ціну.


Мета: з’ясувати сутність ринкової економіки; розглянути переваги та недоліки ринку; поясни­ти термін «конкуренція»; навчити розрізняти види конкуренції.


Мета: формувати вміння учнів будувати криву виробничих можливостей та визнатия альтер­нативну вартість.


1-10 11-16