Мета: узагальнити матеріал тем 6, 7, 8, 9: «Розвиток провідних країни Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.», «Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.», «Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.)», «Світ на початку ХХІ тисячоліття».


Мета: визначити основні глобальні процеси та проблеми сучасності, причини їх появи, оптимальні шляхи їх вирішення, працювати з поняттями глобальні процеси та проблеми, екологічна криза, демографічна криза, ЮНЕСКО; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, працювати з різними джерелами знань, висловлювати власні судження; виховувати зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати основні тенденції розвитку світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту; визначити основні течії розвитку світової літератури, працювати з поняттями «соціалістичний реалізм», «неореалізм», «поп-арт»; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати свої судження, працювати з різними історичними джерелами; виховувати в учнів почуття прекрасного, зацікавленість історією.


Мета: проаналізувати зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються, пояснювати причини становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, висловлювати судження, працювати з різноманітними історичними джерелами; виховувати зацікавленість історією.


Мета: визначити особливості розвитку культури в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст., охарактеризувати основні напрямки НТР та їх вплив на життя пересічного громадянина, описати наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки і виробництва; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, працювати з історичними джерелами, критично мислити, робити висновки; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати причини закінчення «холодної війни» та події, що цьому сприяли, проаналізувати геополітичну ситуацію, що склалася у світі після краху комуністичного блоку, пояснити суть нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, працювати з різноманітними джерелами інформації, критично мислити, висловлювати власну точку зору на ті чи інші події; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: аналізувати причини виникнення, хід та наслідки «холодної війни», охарактеризувати спроби роззброєння, рух за мир і безпеку; визначити причини і наслідки основних міжнародних військових конфліктів у 40–80-х рр. ХХ ст.; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, висловлювати власні судження; виховувати в учнів зацікавлення історією.


Мета: охарактеризувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки в повоєнний час, аналізувати варіанти революційного процесу в Латинській Америці: Кубинську революцію, революцію в Чилі, визначити особливості становища українців в цьому регіоні; розвивати вміння аналізувати порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, працювати з різними історичними джерелами, висловлювати власне судження; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати процес здобуття незалежності народами Азії та Африки, причини краху апартеїду на Півдні Африки, пояснити причини виникнення близькосхідної проблеми та шляхи її врегулювання, аналізувати процес утворення держави Ізраїль, становище українців в країнах регіону; розвивати вміння встанов лювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати власну точку зору; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику Індії від часів незалежності до сучасності, проаналізувати внутрішньо- та зовнішньополітичний курс Дж. Неру та І. Ганді, визначити особливості розвитку Індії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, критично мислити, висловлювати власні судження; виховувати зацікавленість історією.


1-10 11-20 21-30 31-32