Мета: охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток Китаю у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст., дати оцінку соціально-економічним експериментам китайських комуністів, пояснити суть культу особи Мао Цзедуна, аналізувати процесс реформування економіки Китаю наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору, критично мислити; виховувати в учнів зацікавлення історією.


Мета: характеризувати етапи деколонізації, процес здобуття незалежності народами Азії та Африки, шляхи розвитку незалежних держав азійського та африканського регіонів; пояснювати суть японського «економічного дива», визначити особливості розвитку Японії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, працювати з різними історичними джерелами, висловлювати власні судження; виховувати зацікавленість історією.


Мета: узагальнити матеріал тем 4 і 5: «СРСР. Нові незалежні держави», «Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)»: показувати на карті кордони нових незалежних держав, що виникли після розпаду СРСР, характеризувати наслідки Другої світової війни, політичне, соціально-економічне, повсякденне та культурне життя в СРСР на різних етапах історичного розвитку


Мета: з’ясувати причини демократичних революцій, методи їх здійснення, охарактеризувати особливості внутрішньополітичного розвитку країн регіону наприкінці ХХ ст. — поч. ХХІ ст., визначити роль країн регіону в сучасних інтеграційних процесах світу; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору, працювати з різноманітними історичними джерелами, критично мислити; виховувати зацікавленість історією, почуття патріотизму.


Мета: описувати процес становлення прорадянських режимів у країнах регіону, аналізувати кризові явища в політичному, соціально-економічному житті країн Центральної та Східної Європи у 60–70-х рр. ХХ ст., давати оцінку діяльності політичних лідерів: Н. Чаушеску, Я. Кадара, Т. Живкова, Йосипа Броз Тіто, працювати над поняттями РЕВ, Варшавський договір; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власні судження, критично мислити; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати внутрішньополітичну ситуацію та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав, сучасні напрями їх політичного та економічного співробітництва; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, працювати з різноманітними джерелами інформації; висловлювати власну думку щодо подій, критично мислити; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати політичне, соціально-економічне, повсякденне і культурне життя в СРСР, висловити оцінку діяльності радянських лідерів, складати історичні портрети Л. Брежнєва, М. Горбачова, Б. Єльцина, визначати причини розпаду СРСР та особливості подальшого розвитку Росії як незалежної держави; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, висловлювати власні судження стосовно діяльності радянських керівників; виховувати патріотичне ставлення учнів до своєї держави, зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати становище СРСР після Другої світової війни, особливості політичного, соціально-економічного та культурного розвитку країни в період останніх років правління Сталіна та в період правління Хрущова, працювати з поняттями «відлига», «волюнтаризм», давати оцінку діяльності радянських лідерів, складати їх політичні портрети; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, працювати з різноманітними джерелами інформації, висловлювати власні судження; виховувати в учнів патріотичне ставлення до своєї країни, зацікавленість історією.


Мета: узагальнити матеріал тем: «США та Канада у 1945 — на початку ХХІ ст.», «Країни Західної Європи (1945 — початок ХХІ ст.)»; характеризувати становище країн Північної Америки та Західної Європи у повоєнний період, особливості їх економічного, соціального та політичного розвитку; описувати роль провідних політичних діячів цього періоду Ш. де Голля, Ж. Ширака, М. Тетчер, Т. Блера, Г. Колля, С. Берлусконі


Мета: охарактеризувати соціально-економічний і політичний розвиток Італії в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст., визначити сутність італійського «економічного дива», показати особливості програми боротьби з мафією, охарактеризувати інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, працювати з різноманітними історичними джерелами, висловлювати власні судження; виховувати в учнів зацікавленість історією.


1-10 11-20 21-30 31-32