Мета: охарактеризувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.; визначати особливості зовнішньої політики, називати причини встановлення П’ятої Республіки, характеризувати діяльність провідних політиків Ш. де Голля, Ж. Ширака; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, працювати з історичними джерелами, критично мислити, висловлювати власну точку зору, виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику урядів Великої Британії в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст., пояснити причини трансформації Британської колоніальної імперії, визначити основні складові тетчеризму, «третього шляху» Т. Блера, сучасне становище у країні; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, працювати з різними історичними джерелами; виховувати інтерес до історії.


Мета: проаналізувати внутрішню та зовнішню політику провідних країн Західної Європи у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.; визначити причини, суть і наслідки реалізації плану Маршалла; схарактеризувати сутність німецького «економічного дива», передумови та наслідки об’єднання Німеччини, інтеґраційні процеси в Європі; дати оцінку ролі окремих особистостей в історії на прикладі Г. Коля; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, критично мислити, висловлювати власні судження, виховувати зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати особливості політичного та соціально-економічного розвитку Канади в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст., визначити суть проблеми Квебеку, висловлювати судження щодо необхідності розвитку українсько-канадських відносин на сучасному етапі; розвивати вміння встановлювати причиново- наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, висловлювати власні судження, критично мислити; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику американських адміністрацій в 90-х рр. ХХ ст. — на початку ХХІ ст., описувати роль провідних американських політичних діячів цього періоду, визначати особливості українсько-американських відносин, висловлювати судження про необхідність розвитку взаємовідносин між двома країнами на сучасному етапі; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну думку, критично мислити, працювати з різноманітними історичними джерелами; виховувати в учнів зацікавленість історією.


Мета: охарактеризувати особливості внутрішньої і зовнішньої політики американських адміністрацій 60–90 років ХХ ст., описувати роль провідних політичних діячів цього періоду, пояснити причини загострення внутрішньополітичної боротьби у 70-ті рр., визначити суть «рейганоміки»; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити, робити висновки, працювати з різноманітними історичними джерелами інформації; висловлювати особисту точку зору; виховувати в учнів зацікавлення історією.


Мета: розкрити причини зміцнення міжнародного статусу США після Другої світової війни, наростання консервативних тенденцій у внутрішньополітичному житті, визначити особливості внутрішньої і зовнішньої політики американських адміністрацій в 40– 50‑ті роки ХХ ст., характеризувати масовий рух афроамериканців 60-х років: розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати, порівнювати, робити висновки, працювати з різноманітними історичними джерелами, висловлювати власну точку зору; виховувати зацікавленість історією.


Мета: узагальнити матеріал з теми 1 «Друга світова війна. Світ після Другої світової війни»: знання причин, характеру, періодизації Другої світової війни; політичних, економічних та соціальних наслідків Другої світової війни для народів світу, хронологічних меж періодів Другої світової війни, її основних подій, основних театрів воєнних дій у Європі, Північній Африці, Південно-Східній Азії та Тихому океані


Мета: охарактеризувати значення та підсумки відкриття другого фронту в Європі, сформувати в учнів цілісне уявлення про перебіг воєнних подій у 1945 р., приділити особливу увагу Берлінській конференції, показати розгром Японії; охарактеризувати підсумки, наслідки та уроки Другої світової війни, висловлювати судження щодо зміни ролі чоловіка і жінки в умовах війни, пояснити причини створення ООН; уміти складати політичні портрети визначних військових і політичних діячів; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, критично мислити; встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, працювати з різноманітними історичними джерелами інформації; виховувати патріотичне ставлення до свого народу, зацікавленість історією.


Мета: характеризувати особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях, його політичну орієнтацію та форми боротьби; пояснювати причини переходу військової ініціативи до радянських військ у 1943 р., працювати з поняттями «новий порядок», «Рух Опору», «Голокост», «колабораціонізм»; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, висловлювати власну точку зору; виховувати в учнів толерантність, повагу до людей різних національностей, зацікавленість історією.


1-10 11-20 21-30 31-32