Мета: визначити причини, характер, періодизацію Другої світової війни, залучаючи історичну карту, характеризувати основні театри воєнних дій у Європі, Північній Африці, Південно-Східній Азії та Тихому океані, умови мирних договорів Німеччини та її союзників; аналізувати процес формування антигітлерівської коаліції; розвивати в учнів вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: визначати та порівнювати основні тенденції розвитку людства у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст., описувати світові інтеграційні та глобалізаційні процеси, причини їх появи та наслідки; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору, критично мислити, виховувати зацікавленість історією.


1-10 11-20 21-30 31-32