Вступний інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення з програмою 6 класу

Мета: ознайомити зі змістом програми та об’єктами праці в 6 класі; закріплювати знання про правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні; сприяти засвоєнню вмінь і навичок із різноманітних технік вишивання, актуалізації життєвого досвіду учнів; розвивати вміння логічно мислити; виховувати стійкий інтерес до праці.

Обладнання, матеріали, наочність: стенд «Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні», зразки дитячих робіт, виконаних у 5 класі, вишиванки.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення вступного інструктажу з реєстрацією в журналі

ІІІ. Актуалізація опорних знань

• Згадаємо, чим ми займалися на уроках трудового навчання, вивчаючи модуль «Технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою».

• Якими навичками й уміннями ви оволоділи?

• Яких правил безпечної праці дотримувалися під час роботи на уроках (під час роботи з ножицями, голкою, гострим олівцем, пензлем тощо)?

• З якими інструментами й матеріалами ви працювали?

• Що вам відомо з історії розвитку української народної вишивки?

• Які вироби можна оздоблювати вишивкою?

IV. Мотивація навчальної діяльності

На уроках трудового навчання ми й надалі будемо знайомитися з новими термінами, отримаємо як теоретичні, так і практичні зна-ння, навчимося робити багато корисних речей. Цей урок також допоможе вам у виборі вашої майбутньої професії.

V. Повідомлення теми уроку

VI. Постановка завдань перед учнями

Знати: зміст програми 6 класу, загальні правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні та організації робочого місця. Уміти: організувати робоче місце з дотриманням правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.

VII. Вивчення нового матеріалу

1. Ознайомлення зі змістом програми для 6 класу

Головна мета трудового навчання — формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя й активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнічного, інформаційного суспільства. Тому змінюються традиційні підходи до змісту освіти, зокрема, у трудовому навчанні. Сучасний розвиток суспільства потребує не лише запам’ятовування та відтворення вивченого матеріалу, прийомів роботи з інструментами, але й застосування таких знань і вмінь на практиці — через роз в’язання творчих завдань (проектів), формування відповідного досвіду. У 6 класі учні залучаються до проектної діяльності.

Програмою передбачено, що школярі навчаться:

• працювати з інформаційними джерелами;

• обробляти інформацію (стосується теми проекту);

• застосовувати методи проектної діяльності;

• планувати технологічний процес із виготовлення виробу й підбирати відповідний матеріал та інструменти.

Вивчення проектних технологій дає можливість стати успішною людиною. Але треба пам’ятати, що успіху можна досягти лише завдяки наполегливій праці.

2. Формування понять праця, технологія, техніка

Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія». Речі, якими користується людина в житті, виготовляються на підприємствах — заводах, фабриках, у цехах, фірмах, на сільськогосподарських фермах. — Як ви думаєте, що потрібно мати підприємству, щоб виготовити будь-який виріб (наприклад, книжку, ручку, зошит)?

Для виготовлення продукції треба обов’язково мати три речі: сировину, обладнання та працю.

Сировина, або засоби праці — усе те, що призначено для виготовлення виробу.

Знаряддя праці — технічні пристосування, за допомогою яких виконується та чи інша робота.

Праця — корисна робота людини в процесі трудової діяльності, яка створює духовні й матеріальні цінності. Праця була й залишається основою життєдіяльності людини. Під час праці найповніше розкриваються внутрішні можливості особистості, інтереси та здібності, створюються найсприятливіші умови для їх розвитку. Будь-яка праця потрібна і важлива. Державі необхідні люди, які вміють виготовляти різноманітні вироби, корисні для

себе й для інших.

— Чи достатньо цього для створення готової продукції?

Треба об’єднати роботу людей і машин, спрямувати на перетворення матеріалів і виготовлення продукції. Це виробничий процес. Він складається з окремих етапів (операцій). Послідовність виконання операцій під час виготовлення продукції називають технологічним процесом. Об’єднавши технологічні процеси, отримаємо технологію, за якою виготовляються вироби. Іншими словами, технологія — наука про майстерність. Наприклад, технологія швейного виробництва вивчає процеси перетворення тканини в готові вироби — сукні, пальта, спідниці, брюки тощо, технологія харчової

промисловості — способи переробки овочів, м’яса, молока в харчові продукти тощо. На підприємствах працюють технологи — фахівці з технології в певній галузі виробництва.

— Чи тотожні поняття технологія і техніка?

Техніка — це сукупність засобів і знарядь праці, які застосовують у процесі виготовлення різноманітних речей. Вона є важливою складовою багатьох технологічних процесів. До техніки належать машини, механізми, прибори. Техніка використовується як на виробництві, так і в побуті. Це — пилососи, пральні машини, холодильники, праски, швейні машини тощо. Використання техніки значно полегшує роботу людини, скорочує час на виготовлення виробів. З одного боку, техніка послуговує для виконання технологічних процесів, а з іншого — сама є продуктом праці людини.

3. Організація робочого місця з дотриманням правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог

VIII. Практична робота

Для наведених виробів підібрати засоби праці, знаряддя праці, яку техніку та технологію застосовують:

Назва

виробу

Засоби

праці

Знаряддя

праці

Технологія

Техніка

Сукня

 

 

 

 

Ковбаса

 

 

 

 

Парта

 

 

 

 

 

IХ. Підбиття підсумків уроку

1. З якими новими поняттями ви ознайомилися на уроці?

2. Які складові потрібні для виготовлення готової продукції?

3. Чому технологічний процес відіграє важливу роль під час виготовлення виробів?

4. У чому полягає різниця між технікою та технологією?

5. У чому призначення техніки?

6. Які правила внутрішнього розпорядку треба пам’ятати під час роботи в шкільній майстерні?

Х. Домашнє завдання

Записати технологію приготування смаженої картоплі.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: