Т.Г.Шевченко. "Минають дні, минають ночі"

Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст програмової поезії в контексті біографії письменника; визначити мотиви її написання; з’ясувати тему, ідею, жанр поезії, художні засоби, образи-символи вірша, віршовий розмір; висловлювати власні спостереження, робити висновки; розвивати уяву, образне мислення, навички виразного читання поезії, навички аналізу поетичного твору; виховувати в учнів повагу до творчості Т.Г.Шевченка. 
Тип уроку: засвоєння нових знань. 
Обладнання: аудіозапис поезії «Минають дні, минають ночі», П.Чайковський «Осіння пісня», картки з різнорівневими завданнями. 
Форми й методи навчання: індивідуальна, фронтальна, робота в парах, самостійна робота, робота з підручником, самоперевірка, прийом «Незакінчене речення», робота з епіграфом, теорія літератури (філософська лірика, художня деталь, ліричний герой), робота з тлумачним словником. 
Міжпредметні зв’язки: історія, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, українська мова (лексикологія). 

Перебіг уроку 
І. Організаційний момент 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 
Питання 1В, 2Г, 3 (1В, 2Б, 3Ге,4А) або питання 1* (С.89) 
Виразне читання напам’ять вірша «Мені однаково, чи буду…» (3-4 учні) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 
Підсумковий урок, через урок – контрольний твір 

ІУ. Оголошення теми, мети, завдань уроку (учні з’ясовують мету уроку) 

Епіграф уроку 
Не питай, що твоя батьківщина може зробити для тебе, - спитай, що ти можеш зробити для своєї батьківщини. 
Джон Кеннеді 
У. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок 
Прийом «Незакінчене речення» (по 0,5 балу) Усього - 4 бали, самоперевірка 

1. Чергування наголошених і ненаголошених складів називають… 
2. Ритмічну будову одного чи кількох віршів називають…. 
3. Рими поділяють на …. 
4. За способом розташування рим у віршовому творі розрізняють римування… 
5. Повторювання групи складів, до якої входить один наголошений склад і один або два ненаголошені називають… 
6. Двоскладову стопу з наголошеним першим складом називають …. 
7. Двоскладову стопу з наголошеним другим складом називають… 
8. Стопа, яка має по два ненаголошені склади називається…. 
УІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу. 
Слово вчителя. Кожного дня ми ставимо собі питання: для чого я живу, який слід залишиться після мене? Хтось мріє про славу і почесті, а інший хоче спокійного життя та тихої старості. 
Цікаво, чи думав Тарас Шевченко, що стане своєрідним символом української нації, залишиться у пам'яті нащадків більше ніж поетом - втіленням гідності, духу, совісті? Напевно, ні. Просто жив, просто боровся, просто говорив те, про що думав, не зраджував інших і, що головне, самого себе. Тому через його твори у нас формується світосприймання загальнолюдських цінностей, бо центральні образи поезій - любов, істина, воля, добро, батьківщина. 
Повідомлення учня. Навесні 1845 року Т.Шевченко закінчив Академію мистецтв і поїхав на Україну, за якою так затужив. Але побачені в рідному краї жахливі картини соціальної несправедливості, розгнузданої панської сваволі глибоко вразили серце поета. 
Свої роздуми над смислом людського життя поет вилив у вірші «Минають дня, минають ночі…» (1845 року). 
Даний твір уміщений у збірку «Три літа». Цей вірш поет написав у В’юниці. 21 грудня 1845 р. за чотири дні до створення «Заповіту». 
Поезія привабила багатьох композиторів. Музику до неї писали М.Лисенко, С.Воробкевич, В.Заремба. 

Робота з підручником (С.91) 
6.1. Прослуховування аудіозапису вірша «Минають дні, минають ночі…» 
6.2. Виразне читання учнями поезії. 
6.3. Аналіз ліричного твору. 
• з’ясувати, яким настроєм пройнятий вірш? Яким є ліричний герой у цьому вірші? 
• Що спільного є в поезії та музичній композиції, яким рядкам вірша відповідає музика? 
• Прослуховування композиції П.Чайковського «Осіння пісня» (презентація слайдів) 
• Які символи є в цьому творі (осінь, доля)? У тлумачному словнику знайти слово «доля». 
• Тема: роздуми поета над важкою долею своєю і пригнобленого люду. 
• Ідея: засудження пасивності народу, який «спить на волі» і не прагне позбавити себе кайданів. 
• Жанр: філософська лірика. 
• ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ (С.89-90) самостійно виписати «філософська лірика» 
• Дати відповіді на запитання підручника С.91-92, робота з текстом вірша (п.4, 5, 6 (риторичні питання). 
• Т.Л.: художня деталь – це така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення й використовується для емоційнішого й глибшого змалювання картини чи образів, для підкреслення їхньої індивідуальної особливості. 
• Т.Л.: ліричний герой (асоціативне гроно) – п.7) (1бал) Відтворення внутрішнього світу героя, його думок, переживань. 

УІІ. Закріплення вивченого на уроці 
Робота в парах (3 бали) 
• За поданим зразком (С.86) побудувати схему до перших чотирьох рядків вірша, визначити його віршовий розмір (п.8) 
• Індивідуальні завдання ( за рівнями) (тести - 2 бали) 
• п. 12 (4 бали), С.92 
План 
1. Т.Г.Шевченко, «Минають дні, минають ночі», 21 грудня 1845 р. 
2. Філософські роздуми поета над важкою долею своєю і пригнобленого люду. 
3. Засудження пасивності народу, який «спить на волі» і не прагне позбавити себе кайданів. 
4. Образ ліричного героя твору. Символічне значення долі, осені. 
5. 
• Метафори «заснули думи», «серце спить», «світ запалити», «впасти у кайдани», «спати на волі»; 
• Епітети «пожовкле листя», «доброї, злої долі»; 
• Повтори (анафора) 
Доле, де ти! Доле, де ти? 
Коли доброї жаль, Боже, 
То дай злої, злої! 
• Риторичні питання «Доле, де ти! Доле, де ти?» 
• Персоніфікація «не дай спати ходячому…, і гнилою колодою по світу валятись». 
6. Чотиристопний ямб. 
7. Власні враження від вірша. 

УІІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап 
Що нового дізналися на уроці? Що найбільше вразило? Сподобалося? Викликало роздуми? Що залишилося незрозумілим? Чи досягли мети уроку? 
Повернення до епіграфа уроку. 
ІХ. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 
Х. Коментар ДЗ. 
Виразно читати й аналізувати поезію «Минають дні, минають ночі», вивчити теорію літератури. 
Відповідати на запитання С.91-92. п.1-3 або п. 1* (с.92)

Автор: Васіна Олена Сергіівна


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: