Мета: ознайомити учнів із літературними творами письменників Кіровоградщини; формувати патріотичні почуття; виховувати любов до рідного краю, українського слова та почуття гордості за свій народ, свою культуру; удосконалювати навички виразного читання, пошуково-дослідницької діяльності.


Мета: узагальнити матеріал про життєвий і творчий шлях геніального поета України Т. Г. Шевченка; прищеплювати інтерес до української літератури; виховувати почуття національної самосвідомості, патріотизму, повагу й шанобливе ставлення до поета


Мета: ознайомити учнів з невідомими сторінками біографії Т. Г. Шевченка, творами поета, покладеними на музику; розкрити дітям нові грані обдарованості Шевченка; розвивати естетичні смаки учнів; прищеплювати любов до української пісні; виховувати у дітей шану і любов до великого генія українського народу Т. Г. Шевченка.


Мета: ознайомити учнів з малярською спадщиною Т. Г. Шевченка; розвивати вміння учнів читати художнє полотно, розуміти переживання змальованих на картині образів; творчу уяву, виховувати цікавість до мистецтва живопису.


Мета: поглибити знання про творчість та світову велич поета; розвивати вміння розкривати питання уроку-семінару, виступаючи з повідомленнями, слухати, робити записи, висновки, узагальнення; виховувати любов і шану до творчості Т.Шевченка.


Мета: - поглибити знання учнів про життєвий подвиг і творчий шлях видатної письменниці, допомогти усвідомити, як світогляд митця впливає на творчість; - розвивати вміння виділяти основне в лекції і зосереджувати на ньому свою увагу; - виховувати повагу до справжнього мистецтва і видатних людей України.


Мета : ознайомити учнів з життям і творчістю письменника-земляка Яра Славути, збагнути поетичний світ автора, особливості його віршів про Херсонський степ, розкрити їх ідейно-тематичне спрямування; формувати високі художньо-естетичні смаки, висловлювати власні міркування; розвивати інтерес до літератури рідного краю, заохочувати до творчого осягнення дійсності; виховувати почуття патріотизму, національної гордості й гідності, любові до рідного слова.


Мета: систематизувати та узагальнити вивчений учнями впродовж навчального року учбовий матеріал, який стосувався знань про життєвий і творчий шлях письменників, зміст їх творів, понять з теорії літератури; розвивати культуру зв’язного мовлення, читацькі навички, збагачувати словник школярів; формувати естетичні смаки, кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття любові до книг, рідної мови, культури українців, їх звичаїв, обрядів, пошану до митців слова, відповідальність за доручену справу.


Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжити знайомити школярів з письменниками Харківщини, зокрема з життям і творчістю М. Возіянова, проаналізувати ідейно-художній зміст окремих його гумористичних творів; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, формувати кругозір школярів; виховувати пошану, повагу до творчості письменників-співвітчизників, зневажливе ставлення до ледарів, хабарників; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-76