Тематична контрольна робота «Український гумор і сатира (В. Самійленко. Є. Дудар)»

Мета:  за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку:  контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання: портрети письменників, творчість яких вивчалась за темою; тестові завдання і питання для самоконтролю у трьох варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

ІV. Завдання для тематичної контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Кому з героїв сатиричної оповіді Є. Дудара «Слон і мухи» належить фраза: «Я не бачу ніякого Слона... Ніякого Слона в природі ніколи не було і нема!»? Так уважає Муха:

а) найсерйозніша учена; б) оратор; в) співповідач; г) доповідач.

2. Антитеза — це:

а) короткий виклад змісту, характеристики книги, статті, рукопису;б) стилістична фігура протиставлення явищ, предметів, хараткерів, посилює змістове й емоційне звучання твору; в) стилістичний прийом включення в текст художнього твору загальновідомого виразу; г) повторення однакових або близьких звуків у віршових чи прозових рядках, що надає творам певної виразності.

3. Вірш В. Самійленка, який користувався незмінною популярністю серед студентської молоді завдяки своїй гострій викривальній спрямованості:

а) «На печі»; б) «Патріот Іван»; в) «Ельдорадо»;  г) «Патріоти».

Середній рівень

4. Чим третій хлопчик відрізнявся від першого і другого (В. Самійленко, «Патріоти»)?

5. Через що учасники симпозіуму не побачили Слона (Є. Дудар, «Слон і мухи»)?

6. На чому надіслав лісгосп річний звіт керуючому трестом (Є. Дудар, «Лісова пісня»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:

а) Порівняйте образ Червоної Шапочки у дитячій казці і в однойменному творі Є. Дудара. Зробіть висновок. б) Дослідіть, що засуджує В. Самійленко у творі «Ельдорадо»? Які художні засоби при цьому він застосовує?

в) Як ви вважаєте, з якою метою В. Самійленко у вторі «Патріоти» висміює псевдопатріотів?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

а) «Хто є справжнім патріотом?» (за твором В. Cамійленка «Патріоти»);

б) «Сміх — великий санітар» (за творчістю В. Самійленка, Є. Дударя);

в) «Сучасний погляд на молодь» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»).

 

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Кому з героїв казки для дорослих Є. Дудара «Лісова пісня» належить фраза: «Нічого... Мобілізуємось, розкорчуємо пеньки та й візьмемося за землеробство»?

а) Представнику міністерства; б) одному з працівників лісгоспу; в) Ведмедеві;  г) керівнику главку.

2. Іронія — це:

а) доброзичливий сміх, спрямований на викриття певних вад людського характеру чи недоладності у житті людей, їх поведінці; б) троп, що полягає в навмисному перебільшенні певної ознаки явища, події з метою надати зображувальному більшої виразності, загостреності; в) стилістична фігура: послідовне послаблення чи, навпаки, нагнітання порівнянь, образів, епітетів та інших художніх засобів; г) троп: приховане кепкування, глузування; також уживання слова в протилежному значенні.

3. Москалі, хохли, поляки живуть так дружно (В. Cамійленко «Ельдорадо»):

а)  як собаки; б) що не можна їх роз’єднати; в) немов брати; г) наче близнюки.

Середній рівень

4. Як шануються багатії за їх заслуги у країні Ельдорадо (В. Cамійленко, «Ельдорадо»)?

5. Яка приказка обговорювалася мухами на симпозіумі (Є. Дудар, «Слон і мухи»)?

6. Чим «Червона Шапочка» погрожувала мисливцю (Є. Дудар, «Червона Шапочка»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:

а) З якою метою В. Cамійленко у вірші «Ельдорадо» застосовував форму сатиричного куплета? Відповідь обґрунтуйте.

б) Як ви вважаєте, хто винний у тому, що виникла необхідність ліквідувати лісгосп (Є. Дудар, «Лісова казка»)?

в) Доведіть, що твір Є. Дудара «Червона Шапочка» — це стара казка на новий лад. Наведіть переконливі обґрунтування.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

-  «Людину можна розпізнати по оточенню, в якому вона обертається» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»);

-  «Ельдорадо» — трагічна реальність Росії» (за поетичним твором В. Cамійленка  «Ельдорадо»);

-  «Усміхатися — це завжди трішки показувати зуби» (за творами В. Cамійленка Є. Дудара).

 

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Хто з героїв казки Є. Дудара «Червона Шапочка» так висловився: «Гроші давай… Тоді я тебе з’їм»?

а) Вовк; б) Червона Шапочка; б) бабуся; г) мисливець.

2. Сатира — це:

а) основний засіб вираження смислових і емоційних особливостей висловлюваного; виявляється в послідовній зміні складників інтонації; б) розділ літературознавства, що здійснює аналіз, дає оцінку й тлумачення змісту творів сучасної літератури, визначає їх місце в житті суспільства, окремого колективу; в) образний вираз, суть якого полягає у зменшенні розмірів, сили, значення зображуваного явища, підсилює виразність мови; г) вид художньої літератури у прозі чи віршах, де зображення здійснюється через різні осміювання, критику всього негативного.

3. У вірші «Патріоти» В. Cамійленко висміює:

а) неробство; б) шахрайство; в) цнотливість; г) безчестя.

Середній рівень

4. Через що третій хлопчик не висловив думку щодо своєї безталанної України (В. Cамійленко, «Патріоти»)?

5. Як суд вирішує долю простої людини винної і безвинної (В. Cамійленко, «Ельдорадо»)?

6. Які ділові папери згадуються у творі Є. Дудара «Лісова казка»?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань:

а) Чи буде на ваш погляд, плідною робота Ведмедя і його підлеглих під час землеробства (Є. Дудар, «Лісова казка»)?

б) Доведіть, що справжній патріот (В. Cамійленко, «Патріоти») — той, хто сидить склавши руки, а бореться за краще життя, захищає народні інтереси.

в) Чому, на вашу думку, В. Cамійленка вважають майстром гумористично-сатиричної поезії? Наведіть переконливі аргументи.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

-  «Ельдорадо» — болючий сміх письменника-гумориста» (за твором

В. Cамійленка «Ельдорадо»);

-  «Сатира — своєрідне дзеркало» (за творами В. Cамійленка Є. Дудара);

-  «Надмірна ласка, опіка — вади щодо формування особистості» (за твором Є. Дудара «Червона Шапочка»).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Підготуватися до уроку-підсумку.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: