Тематична контрольна робота «Вступ. Українські історичні пісні. Пісні Марусі Чурай»

Мета:  за пропонованими завданнями виявити рівень отриманих учнями знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, логічне мислення, спостережливість, пам’ять, уміння акумулювати здобуті знання, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати наполегливість і працьовитість, інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність, відповідальність.

Тип уроку:  контроль, корекція знань та вмінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

ІV. Хід тематичної контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Герой якої історичної пісні очолив боротьбу з панами в Умані і здобув слави: 
а) Морозенко («Ой Морозе, Морозенко»); б) Б. Хмельницький («Чи не той то хміль»);
в) М. Залізняк  («Максим козак Залізняк»);г) І. Сірко («Та, ой, як крикнув же козак Сірко»).

2. Художній образ — це: а) особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність; б) зв’язок уявлень коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших; в) зображення письменником у художньому творі людини з властивими їй індивідуальними рисами; г) зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо.

3. В якій пісні Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям? а) «Ой не ходи, Грицю»; б) «На городі верба рясна»; в) «Засвіт встали козаченьки»; г)  «Віють вітри, віють буйні».

Середній рівень

4. Що сталося з Морозенком («Ой Морозе, Морозенко), коли він потрапив у полон?

5. Куди вирушив І. Сірко («Та, ой, як крикнув же та козак Сірко») зі своїм військом?

6. Яким було життєве кредо Устина Кармалюка («За Сибіром сонце сходить»)?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Обґрунтуйте, чому героїня твору «Ой не ходи, Грицю» отруїла свого коханого.

8. Як ви вважаєте, чому Т. Шевченко назвав Устина Кармалюка («За Сибіром сонце сходить») славним лицарем? Наведіть переконливі аргументи.

9. Дослідіть, що сприяло перемозі козаків під керівництвом Максима Залізняка над ворогом («Максим козак Залізняк»). Свої спостереження вмотивуйте.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. «Моя улюблена українська історична пісня».

11. «Устим Кармалюк: розбійник чи захисник народу?»

12. «Книга — дзеркало життя».

ІІ варіант

Початковий рівень

1. В якій історичній пісні згадується битва під Жовтими Водами? а) «Максим козак Залізняк»; б)  «Чи не той то хміль»; в) «За Сибіром сонце сходить»; г) «Зажурилась Україна».

2. Пісня — це: а) художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події; б) великий твір переважно героїчного змісту; в) короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтовний переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття; г) словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного характеру, мелодійний за своїм інтонаційним малюнком...

3. Пісня, яка присвячена боротьбі українського народу проти панської Польщі та султанської Туреччини в другій половині ХVІІ ст.: а)  «Ой Морозе, Морозенку»; 
б) «Максим козак Залізняк»; в) «Зажурилась Україна»; г) «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко».

Середній рівень

4. Від чого застерігав народ Богдана Хмельницького перед битвою («Чи не той то хміль»)?

5. В якому злочині була звинувачена Маруся Чурай?

6. За що народ возвеличив Максима Залізняка («Максим козак Залізняк»)?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Доведіть, що козак Морозенко («Ой Морозе, Морозенко») є народним героєм.

8. Обґрунтуйте, яким чином прислів’я «Хто сам у злиднях плаче, той і другого недолю бачить» пов’язане з ідейним змістом пісні «За Сибіром сонце сходить».

9. Вмотивуйте, чому в народі кажуть: «Книга вчить, як на світі жить».

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем.

10. «Славні лицарі, захисники рідної України».

11. «За що шанує народ пісні Марусі Чурай».

12. «Мужність і непоборність героїв народних пісень».

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Устим Кармалюк, герой пісні «За Сибіром сонце сходить», очолив: а) боротьбу українського народу проти ляхів; б) козацькі походи на Жаботин, Умань; в) повстанський загін проти поміщиків; г) підпільний рух на Україні.

2. Пісня, яку на західноукраїнських землях виконують навіть під час поховання видатних людей, віддаючи їм останню шану: а) «Зажурилась Україна»; б) «Максим козак Залізняк»; в) «Чи не той то хміль»; г)  «Ой Морозе, Морозенку».

3. Легендарна історія життя Марусі Чурай дала поштовх до написання літературного твору якої письменниці? а) Л. Українки; б) К. Малицької; в) О. Сенатович; г) Л. Костенко.

Середній рівень

4. Про що просив синок матінку, вирушаючи у військовий похід («Засвіт встали козаченьки»)?

5. З чим пов’язана журба України («Зажурилась Україна»)?

6. Стисло опишіть результати битви козаків під керівництвом Максима Залізняка («Максим козак Залізняк») з ворогом.

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

7. Поясніть назву історичної пісні «Чи не той то хміль».

8. Чи можна виправдати злочинні дії героїні твору Марусі Чурай «Ой не ходи, Грицю»? Відповідь вмотивуйте.

9. Як, на ваш погляд, з якою метою І. Сірко пропонує козакам виїхати до хана у гості («Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»)?

Свої міркування обґрунтуйте.

Високий рівень

10. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

-   «Вся ти єси, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем та сльозами,

Та кров’ю полита!»

-  «Історична пісня — минуле українського народу».

-  «Хоч, здається, не в кайданах, а все ж не на волі».

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Дібрати інформацію про походження та особистості народних дум.

Джерела:

Чупринін О. О. Усі уроки української літератури у 8 класі. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 605, [3] с. (Серія «12-річна школа»)


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: