Тематична контрольна робота «Світ української поезії: В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович»

Мета:  за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку:  контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання:  тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

ІV. Завдання для тематичної контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Візьму собі землі окраєць, Піду блукати по світах,— Хай тільки вітер завиває В моїх розхристаних слідах…

а) В. Сосюра, «Сад»;

б) Б. Олійник, «Вибір»;

в) В. Підпалий, «Запросити»;

г)  І. Малкович, «Музика, що пішла».

2. Яке із пропонованих визначень відповідає ямбу — віршовому розміру, що складається з:

а) трискладових стоп з наголосом на першому складі;

б) трискладових стоп з наголосом на другому (середньому складі);

в) двоскладових стоп з наголосом на другому складі;

г) з двоскладових стоп з наголосом на першому складі.

3. «Васильки» В. Сосюри — за жанром це лірика:

а)  інтимна;

б) філософська;

в) пейзажна громадянська.

 

Середній рівень

4. До кого звертається В. Сосюра у творі «Любіть Україну!»?

5. Хто є переможцем у творі Б. Олійника «Ринг»?

6. Що означає буква є (І. Малкович «Свічечка букви Ї»)?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань:

а) Дослідіть, яким чином у творі Б. Олійника «Вибір» вирішується проблема вічного життєвого вибору. Свої спостереження узагальніть.

б) Охарактеризуйте образ України у творчості В. Сосюри.

в) Дайте власну оцінку думкам В. Підпалого у вірші «Тиха елегія» про мову, народ, його сучасне і майбутнє.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем:

1) «Янгол не впаде з плеча» (за однойменним твором І. Малковича).

2) «Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну» (за творчістю В. Сосюри).

3) «Не помились у правильності обраного шляху» (за твором В. Підпалого «Запросини»).

ІІ вариант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Йде в ніде, в невороття, Йде лелійно, як дитя, І жене його у спину Сірий маятник життя…»:

а)  І. Малкович «Із янголом на плечі»;

б) Б. Олійник «Ринг»;

в) В. Підпалий «Тиха елегія»;

г) В. Сосюра «Васильки».

2.Віршовий розмір, що складається з двоскладових стоп з наголосом на першому складі, називається:

а) ямбом;

б)  хореєм; 

в) анапестом;

г) дактилем.

3. Вірш, який став причиною найгостріших звинувачень поета в націоналізмі:

а) В. Сосюра «Сад»;

б) В. Сосюра «Любіть Україну»;

в) Б. Олійник «Ринг»;

г) Б. Олійник «Вибір».

Середній рівень

4. Чому була несправедливою боротьба суперників на рингу (Б. Олійник «Ринг»)?

5. З чим порівнюються васильки (В. Сосюра «Васильки»)?

6. Про що було останнє питання до ліричного героя поезії В.Підпалого «Тиха елегія»?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань.

а) Як на вашу думку, чому сад (В. Сосюра «Сад») не скорився злій долі, а натомість, долаючи труднощі, зазеленів, зашумів, заряснів?

б) Вмотивуйте, від чого залежить життєвий вибір кожного, через що це є вічною проблемою (за твором Б. Олійника «Вибір»).

в) Через що, на Ваш погляд, може статися так, що «можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам’ятати навіть найменший соловейко» (за твором І. Малковича «Свічечка букви Ї»)?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із тем:

а) Мова — це глибина тисячоліть (за твором І. Малковича «Свічечка букви Ї»).

б) «Підступність і честь на рингу» (за твором Б. Олійника

«Ринг»).

в) «Свою Україну любіть. Любіть її… (за творчістю В. Сосюри).

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Визначте назву твору за цитатою і його автора: «Його рубали, а він рас! На місці зрубаного дуба Росли нові…І навіть хмиз Угору дерся!»:

а) Б. Олійник «Вибір»

 б) І. Малкович «Музика, що пішла;

в) В. Сосюра «Сад»;

г) В. Підпалий «Запросили».

2. За жанром поезія Б. Олійника «Вибір» — це лірика:

а) філософська;

 б) інтимна;

в) громадянська;

 г) пейзажна.

3. Вірш, який написаний письменником під впливом однойменної народної пісні:

а) В. Сосюра «Васильки»;

б) В. Підпалий «Тиха елегія»;

в) І. Малкович «Музика, що пішла»;

г) Б. Олійник «Ринг».

Середній рівень

4. Герой поезій Б.Олійника «Ринг», у якого честь є секундантом.

5. Де знаходилися золоті весла (В.Підпалий «Запросини»)?

6. З яким проханням звертається невідомий до янгола наприкінці твору (І.Малкович «Із янголом на плечі»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань.

а) Порівняйте героїв твору В. Підпалого «Запросини» і І. Малковича «Із янголом на плечі». Відповідь узагальніть.

б) Дослідіть, яким чином одвічна боротьба добра і зла простежується в поезії Б. Олійника «Ринг». Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору і власний життєвий досвід.

в) Як ви вважаєте, в чому виявляється щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші В. Підпалого «Тиха елегія». Наведіть переконливі аргументи.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

а) «Твій життєвий вибір» (за творами Б. Олійника, В. Підпалого).

б) «Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова (за творчістю І. Малковича).

в) «Дзвін шабель,пісні, походи, Воля соколина Тихі зорі, ясні води — Моя Україна» (за творами В. Сосюри).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя і творчість І. Карпенка-Карого, малюнки до змісту твору «Сто тисяч». 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: