Тематична контрольна робота «Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко»

Мета:  за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку:  контроль, корекція знань та вмінь.

Обладнання:  тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах із різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

III. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

VI. Завдання до тематичної контрольної роботи

I варіант

Початковий рівень

1. Поезія Т. Шевченка, в якій бездіяльність людська порівнюється зі сном: а) «Ой три шляхи широкії»; б) «Думи мої, думи мої»; в) «Мені однаково, чи буду»; г)  «Минають дні, минають ночі».

2. У творі Лесі Українки «Давня весна…»: а) передається любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці; б) поетеса засуджує своїх сучасників, які лише тужать над недолею рідного краю, але нічого не роблять для поліпшення його становища; 
в) висловлюється думка про те, що любов і пошана до рідного слова завжди жила в помислах українського народу; г)  возвеличується краса весняної природи, за сприяння якої людина забуває про свою хворобу, самотність.

3. Твір І. Франка «Іван Вишенський» присвячений: а) Т. Шевченку; б) всім православним; в) А. Кримському; г) М. Павлику.

Середній рівень

4. Що було посаджено матір’ю, жінкою сестрою після того, кого коли брати залишили рідну домівку (Т. Шевченко «Ой три шляхи широкії»)?

5. Стисло опишіть проводи І. Вишенського до Афонської печери. (І. Франко «Іван Вишенський»).

6. Чого пране ліричний герой поезії Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі…»?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань: а) Дослідіть, із якою метою І. Франко у творі «Іван Вишенський» використав художній вимисел. Відповідь аргументуйте. б) Яким чином Леся Українка в поемі «Давня казка» намагається визначити роль поетичного слова в житті суспільства. Наведіть переконливі приклади із твору. в) Чому байдужість, на думку Т. Шевченка,— це найстрашніше, що може бути в житті (за твором Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі…»)?

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: а) «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі (за твором Лесі Українки «Давня казка»); б) «Люди — господарі своєї долі» (за творчістю І. Франка, Т. Шевченка); в) «…дай жити, серцем жити і людей любити» (за творами Т. Шевченка).

II варіант

Початковий рівень

1. Поезія Т. Шевченка «Думи мої, думи мої» написана поетом у: а) Орській кріпості  (1847 р.); б) В’юнищах (1845 р.); в) казематі (1847 р.); г) Петербурзі (1846 р.).

2. Визначте назву твору поетичних рядків Лесі Українки: Прилинув вітер, і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. а) «Хотіла б я піснею стати»; б) «Давня весна»; в) «Ви щасливі, пречистії зорі»; г)  «Давня казка».

3. За жанровою спрямованістю твір І. Франка «Іван Вишенський» — це поема:
а)  соціально-психологічна; б) соціально-побутова; в) соціальна; г) психолого-філософська.

Середній рівень

4. Кого стосується звернення «Прилітайте ж, мої любі…» у творі Т. Шевченка «Думи мої, думи мої»?

5. Чому героїня твору Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі» прагне стати зорею?

6. Яким чином І. Вишенський потрапив до печери у скалі (І. Франко. «Іван Вишенський»)?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань: а) Як на ваш погляд, чим викликано те, що Т. Шевченко розмірковує над власною долею, долею України, кожною людиною на землі (за творами Т. Шевченка)? б) Дослідіть, як у творі Лесі Українки «Давня весна» відтворений гармонійний зв’язок людини з природою. Свої спостереження узагальніть. в) Із чим, на вашу думку, пов’язано рішення І. Вишенського провести останні роки життя в усамітненні, перебуваючи в печері? Надайте власну оцінку бажанню героя твору 
І. Франка «Іван Вишенський».

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: а) «Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі» (за твором Лесі Українки «Давня казка»); б) «Хто не належить Вітчизні своїй, той не належить людству» (за творами Т. Шевченка, І. Франка). в) «Мої роздуми під час читання поеми І. Франка "Іван Вишенський”».

III варіант

Початковий рівень

1. Грубе придушення національного руху, розгром Кирило-Мефодіївського товариства спричинило появу вірша Т. Шевченка:а) «Ой три шляхи широкії»; б)  «Мені однаково, чи буду»; в) «Минають дні, минають ночі»; г) «Думи мої, думи мої».

2. Сутичка народного поета з всевладним графом Бертольдом щодо захисту інтересів трудящих у творі Лесі Українки «Давня казка» є:а) розв’язкою; б) розгортанням подій; в) експозицією; г) кульмінацією.

3. Події у творі І. Франка «Іван Вишенський» відбуваються:а)  у XVII ст.; б) на початку XVI ст.; в) у кінці XV ст.— початку XVI ст.; г) у середині XIX ст.

Середній рівень

4. У чому полягає основна думка твору І. Франка «Іван Вишенський»?

5. З якою метою лірична героїня поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати» прагнула стати музичним твором?

6. До чого герой твору Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду» не висловлює власну байдужість?

Достатній рівень

7. Виконайте одне із завдань.

а) Дослідіть внутрішній стан героя твору І.Франка «Іван Вишенський», коли він отримав листа від козаків. Відповідь обґрунтуйте.

б) Як ви вважаєте, в чому виявляється зростання антагонізму: поет — Бертольд, Бертольд — народ (за твором Л. Українки «Давня казка»)? Відповідь узагальніть.

в) Доведіть, що у творі «Мені однаково, чи будуть …» Т. Шевченко розмірковує про загрозу відродження України. Наведіть переконливі аргументи.

Високий рівень

8. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем: а) «Улюблена поезія Лесі Українки»; б) «Самостійність — це слабкість чи обдумане рішення» (за твором І. Франка «Іван Вишенський»); в) «Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну…» (за творчістю Т. Шевченка та І. Франка).

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя і творчість І. Карпенка-Карого, підготувати малюнки до твору митця «Сто тисяч».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: