Тематичне оцінювання за темами 5–6

Варіант 1

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте  ім’я «государя всея Русі», який першим вінчався на царствування.

а)  Іван III;

б)  Іван IV;

в)  Борис Годунов;

г)  Василь Шуйський.

2.  Позначте державний орган Польщі, який обмежував владу короля.

а)  Рада;

б)  кортеси;

в)  сейм;

г)  магістрат.

3.  Позначте  ім’я  діяча  епохи  Відродження,  якому  належать  слова: «Щастя приходить до того, хто багато працює».

а)  Рафаель Санті;

б)  Мікеланджело Буонаротті;

в)  Рембрандт ван Рейн;

г)  Леонардо да Вінчі.

4.  Позначте подію, яка ознаменувала початок підкорення Сибіру Московським царством.

а)  Похід Єрмака Тимофійовича;

б)  отримання купцями Строгановими  грамоти на заснування поселень на річках Тобол, Іртиш, Об;

в)  приєднання Астрахані та Казані;

г)  визнання  Великою  Ногайською  Ордою  залежності  від  російського царя.

5.  Позначте назву міста, де містився палац Дожів.

а)  Рим;

б)  Падуя;

в)  Піза;

г)  Венеція.

6.  Позначте твір, який належить В. Шекспіру.

а)  «Багато галасу даремно»;

б)  «Утопія»;

в)  «Зоряний вісник»;

г)  «Часослов».

ІІ.  Установіть хронологічну послідовність.

7.  Установіть хронологічну послідовність подій.

а)  Лівонська війна;

б)  Леонардо да Вінчі написав «Джоконду»;

в)  утворення Речі Посполитої.

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8.  Позначте землі, які входили до складу Польщі на початку XVI ст.

а)  Польські;

б)  молдавські;

в)  литовські;

г)  українські.

ІV.  Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

а) Деспот

1) старший єпископ, який керує групою єпархій; у православній церкві — вищий духовний сан

б) Митрополит

2) необмежений і жорстокий володар, цар, який керує не на основі законів, а свавільно

в) Гармонія 

3) вищий ступінь творчої обдарованості

 

4) співзвучність, мелодійність, розміреність

V.  Хронологічне рівняння.

10.  Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — «Соборне уложення» царя Олексія Михайловича;

б — похід Єрмака, завоювання Сибіру;

в — проведення Стоглавого Церковного собору про «виправлення» церкви та обмеження її землеволодінь.

VI.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11.  Запишіть назву  спеціального  війська  у Московському  царстві  для

придушення опору вотчинників-бояр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть  назву  наукового  приладу,  винахід  якого  дозволив  досліджувати раніше не доступні для людини таємниць рослинного й тваринного життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 б; 5 г; 6 а; 7 б, а, в; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 1, в — 4; 10 (1649 — 1582) + 1551 = 1618 (початок Тридцятилітньої війни); 11 Опричники; 12 Мікроскоп.

Варіант 2

І.  Оберіть одну правильну відповідь.

1.  Позначте ім’я останнього польського короля з династії Ягеллонів.

а)  Стефан Баторій;

б)  Генріх Валуа;

в)  Сигізмунд II;

г)  Сигізмунд III.

2.  Позначте сучасну назву посольського приказу Івана IV.

а)  Міністерство внутрішніх справ;

б)  міністерство закордонних справ;

в)  міністерство фінансів;

г)  міністерство науки та освіти.

3.  Позначте  ім’я  діяча  епохи  Відродження,  якому  належать  слова: «Мистецтво закладено в природі».

а)  Альбрехт Дюрер;

б)  Дієго Веласкес;

в)  Пітер Рубенс;

г)  Тиціан.

4.  Позначте подію, яка спричинила створення Речі Посполитої.

а)  Тридцятилітня війна;

б)  Селянська війна на чолі зі С. Разіним;

в)  Лівонська війна;

г)  повстання під керівництвом І. Болотникова.

5.  Позначте  назву  міста  в  Італії, де розташований  собор  Святого  Петра.

а)  Рим;

б)  Падуя;

в)  Піза;

г)  Венеція.

6.  Визначте твір, який належить Сааведро Сервантесу.

а)  «Гаргантюа і Пантагрюель»;

б)  «Утопія»;

в)  «Дон Кіхот»;

г)  «Сон у літню ніч».

ІІ.  Установіть хронологічну послідовність.

7.  Установіть хронологічну послідовність подій.

а)  Ухвалення Брестської унії;

б)  опричнина Івана IV;

в)  початок освоєння Сибіру Строгановими.

ІІІ. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8.  Позначте землі, приєднані Московською державою у XVI ст.

а)  Казанське ханство;

б)  Хівінське ханство;

в)  Сибірське ханство;

г)  Астраханське ханство.

ІV.  Установіть відповідність.

9.  Установіть відповідність між термінами та поняттями.

а) Панщина

 

1) адміністративно-територіальна одиниця на Русі   (з XIII ст.) — складалася з міста та підлеглих йому волостей

б) Трагедія 

2) безкоштовна примусова праця залежних селян-землеробів  у господарстві феодала

в) Повіт

3) драматичний твір веселого, життєрадісного характеру

 

4) драматичний твір, що зображує вкрай гострі життєві конфлікти

V.  Хронологічне рівняння.

10.  Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу.

(а — б) + в = ?;

а — початок Селянської війни під керівництвом Степана Разіна;

б — видання «Судебника» Івана IV Грозного;

в — початок правління Івана III.

VI.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11.  Запишіть прізвище російського та українського першодрукаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Запишіть  назву  наукового  приладу,  винайдення  якого  дозволило Галілео Галілею відкрити чотири найбільші супутники Юпітера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1 в; 2 б; 3 а; 4 в; 5 в; 6 в; 7 б, в, а; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 4, в — 1; 10 (1670 — 1550) + 1462 = 1582 (похід Єрмака, завоювання Сибіру); 11 Федоров; 12 Телескоп.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: