Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати духовне життя країн Європи та Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст., розвиток науки і техніки, суспільних наук, розвиток філософської, економічної, соціальної й політичної думки, літературу і мистецтво, культуру народів Азії й Африки;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «генетика», «мікробіологія», «психологія», «крекінг», «елементарна частинка», «рентген», «радіоактивність», «романтизм», «реалізм», «Барбізонська школа», «класицизм», «критичний реалізм», «натуралізм», «символізм», «акмеїзм», «імпресіонізм», «модернізм», «неоромантизм», «аванґардизм», «кубізм», «супрематизм», «абстракціонізм».

Основні події:

• 1807 р. — поява першого пароплава;

• 1814 р. — поява першого паровоза;

• 1831 р. — відкриття явища електромагнітної індукції;

• 1883 р. — винахід станкового кулемета;

• 1897 р. — відкриття першої елементарної частинки.

Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. XVIII–XIX ст. були часом формування засад сучасної науки, що спирається на природничонаукові принципи пізнання навколишнього світу.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Варіант 1

Дослідницька проектна діяльність учнів

Напрям діяльності

Елементи презентації

Розвиток комунікацій

 

Підготувати слайд-шоу «Розвиток засобів транспорту»; намалювати (виготовити макети) засобів транспорту; скласти карту-макет «Морські і суходольні шляхи сполучення»;

підготувати слайд-шоу «Люди, що скоротили відстані...»;

підготувати слайд-шоу «Засоби зв’язку»; намалювати моделі перших телефонів. Азбука Морзе — телеграфний код

Нобелевські лауреати

 

Підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі фізики»;

підготувати слайд-шоу «Нобелівські лауреати в галузі хімії»;

скласти карту-макет «Географія наукових досягнень»

Армія і нові види озброєнь

 

Виготовити (намалювати) нові види озброєнь; слайд-шоу «Батальний живопис XIX ст.»; намалювати військову форму армій різних країн; скласти карту-макет «Географія військових конфліктів»

Варіант 2

Розвиток науки

Робота з картою історичного атласа

Учитель пропонує учням розглянути сторінку історичного атласа «Винаходи та відкриття XIX — поч. XX ст.» і відповісти на питання:

1. Назвіть держави, в яких були зроблені найважливіші відкриття.

2. Назвіть відкриття, які були зроблені в медицині.

3. Назвіть відкриття, які були зроблені в електромеханіці.

4. Назвіть відкриття, які були зроблені у військовій галузі.

У ч и т е л ь. У XVIII ст. склалися основні принципи наукових досліджень. Спочатку наука вирішувала задачі накопичення знань про живу і неживу природу, розробляла системи класифікації мінералів, кристалів, рослин і тварин. Поступово вона почала зближуватися з практикою. Важливою особливістю науки XVIII–XIX ст. став її інтернаціональний характер. Налагодження зв’язків дозволяло забезпечувати поступальність і спадкоємність у розвитку наукових знань.

Групова робота

Учитель пропонує учням утворити групи і представити галузі науки, які розвивалися у

XIX ст.:

• фізика;

• біологія;

• хімія;

• медицина.

Після презентації відповідей результати роботи учні оформляють у таблицю.

Галузь знань

Вчені

Суть відкриття

Наслідки

 

 

 

 

Світова література, образотворче мистецтво

Учитель пропонує учням відповісти на питання:

1. Які історичні події могли вплинути на розвиток художньої культури цього періоду?

2. Що, на вашу думку, належало до духовних цінностей суспільства XIX ст.?

Теми учнівських проектів

Напрям діяльності

Елементи презентації

Життя людини Нового часу. (За мотивами літературних творів)

 

Підготувати повідомлення «Образ сучасника у творчості

Е. Золя, Г. де Мопассана, Т. Драйзера, Джека Лондона»;

«Російське суспільство очима сучасника» за творами Л. Толстого і Ф. Достоєвського;

слайд-шоу «Поети і письменники XIX ст.»

«XIX ст. — століття пейзажу»

 

Підготувати слайд-шоу «Природа у віддзеркаленні художників XIX ст.»

Живопис XIX ст.

Підготувати слайд-шоу «Представники імпресіонізму»;

підготувати слайд-шоу «Представники кубізму»;

підготувати слайд-шоу «Представники супрематизму»

      ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Приведіть у відповідність.

1  Література

А  кубізм

2  мистецтво

Б  реалізм

 

В  символізм

 

Г  авангардизм

 

Д  натуралізм

 

Е  імпресіонізм

Відповідь: 1 — Б, В, Е; 2 — А, Г, Е.

2. Приведіть у відповідність літературні напрямки, їх визначення та представників.

А

Б

В

1  Натуралізм

 

1   Ч. Діккенс, В. Гюго, Т. Драйзер, Ф. Достоєвський

1   символ як засіб вираження незбагненної сутності предметів та явищ. Мистецтво заради мистецтва

2  символізм

2   П. Пікассо, М. Дюшан

2    віддзеркалення справжніх проблем суспільства

3  реалізм

3   Е. Золя, Г. Мопассан

3   пошук нових засобів вираження,

нових форм творів

 

4   А. Рембо, О. Блок,

О. Бєлий

 

4    прагнення зовні точно зобразити дійсність, аналіз людських пристрастей

 

Відповідь: А 1 — Б 3 — В 4; А 2 — Б 4 — В 1; А 3 — Б 1 — В 2.

3. Приведіть у відповідність мистецькі течії, їх визначення та представників.

А

Б

В

1   Імпресіонізм

1   П. Пікассо, М. Дюшан

 

1   відтворення переживань, настроїв та вра-

жень художника за допомогою незвичайного

поєднання фарб — гри світла й тіні

2   кубізм

2   К. Мане, О. Ренуар,

К. Піссаро

 

2   твори художників відрізнялися комбіну-

ванням кольорових ліній, площин,

об’ємних форм, позбавлених будь-яких змістовних елементів

3   супрематизм

3   П. Сезанн, П. Гоген,

В. ван Гог

3   зображення предметів, розкладених на найпростіші геометричні фігури

 

4   К. Малевич,

В. Кандинський

 

4   збереження живописної техніки, додавання полотну цілісності, а композиції — завершеності

Відповідь: А 1 — Б 2 — В 1; А 2 — Б 1 — В 3; А 3 — Б 4 — В 2.

V. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до роботи «Портретна галерея».

3. Почати підготовку до тематичного оцінювання.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: