Ділові папери. Розписка

Мета: ознайомити семикласників з основними вимогами до складання розписки як документа офіційно-ділового стилю (її структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати розписки приватного і службового характеру.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності учнів

Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

1. Установити відповідність між жанрами і стилями мовлення.

А Допис у газету; 1 Художній стиль;

Б оповідання; 2 офіційно-діловий стиль;

В розписка. 3 публіцистичний стиль.

2. Які особливості має офіційно-діловий стиль? (Робота зі схемою)

Офіційно-діловий стиль

Ø  З якими документами офіційно-ділового стилю ви познайомилися на уроках української мови в 5–6 класах? (Лист, адреса, план роботи, оголошення).

Ø  Розподілити документи за жанрами офіційно-ділового стилю: законодавчі, дипломатичні, адміністративно-канцелярські. Свій вибір обґрунтувати.

Законодавчі

документи

Дипломатичні

документи

Адміністративно-канцелярські документи

 

Заява, нота, план роботи, указ, постанова, конвенція, наказ, довідка, розписка, комюніке, закон, статут, міжнародна угода, протокол, автобіографія, звіт.

Поглиблення відомостей про розписку як документ

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Види розписок:

Приватні

Службові

Особа отримує цінності від особи

Особа — представник установи — отри­мує цінності від цієї або іншої установи

 

Основні вимоги до оформлення розписки:

1. Має довільну форму.

2. Дата пишеться за таким зразком: 15 квітня 2008 року.

3. Грошові суми зазначаються цифрами, а в дужках — словами. Наприклад: …у сумі 500 (п’ятсот) грн.

Основні реквізити розписки:

1. Назва виду документа (розписка).

2. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку.

3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кому дається розписка.

4. У чому конкретно дано розписку (обов’язково слід указати точне найменування матеріальних цінностей, предметів та ін.).

5. Дата і підпис одержувача цінностей.

ІV. Колективна робота з текстами-зразками

Ознайомитись із зразками розписок. Визначити, яка з них належить до приватної, а яка — до службової. Назвати основні реквізити розписок.

РОЗПИСКА

Я, Дмитрієв Андрій Михайлович, одержав від Карпенко Надії Вікторівни 70 (сімдесят) гривень.

Зобов’язуюсь цю суму повернути 28 травня 2008 року.

Домашня адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, 5.

Паспорт серії МО № 768534, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонській області 16 листопада 2003 року.

Дата Підпис

 

Підпис Дмитрієва А. М. засвідчую:

 

Посада Підпис

 

РОЗПИСКА

Я, завідувач музеєм історії Херсонської гімназії № 20 Митрошенко Інна Михайлівна, одержала від учителя інформатики Власенко Світлани Володимирівни мультимедійне обладнання (комп’ютер, проектор, екран) 15 квітня 2008 року для проведення на базі музею презентації творчих проектів учнів.

Зобов’язуюсь це обладнання повернути 15 квітня 2008 року з 14.00 до 15.30.

ПІДСТАВА: наказ директора гімназії від 14.04.08 № 124.

 

Дата Підпис

 

V. Самостійна робота над складанням розписки

Ø  Уявивши ситуацію, скласти розписку (на вибір):

а) ви одержали від завідувача бібліотеки довідники й енциклопедії для тимчасового користування під час підготовки до олімпіади (зазначити повну назву видань);

б) ви одержали відеоматеріали в інформаційному центрі школи для проведення заняття гуртка;

в) ви взяли ноутбук у комп’ютерному центрі для підготовки проекту з історії;

г) ви взяли для підготовки позакласного заходу музичний центр у кабінеті співів.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Продовжити розпочату на уроці роботу над складанням розписок: оформити дві розписки (одну — приватну, іншу — службову).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: