Узагальнення і систематизація вивченого за темою «дієприслівник». Морфологічний розбір дієприслівника

Мета: - повторити, узагальнити і систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування навчального матеріалу; 
- розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; 
- виховувати в учнів уміння працювати в групі, інтерес до народних традицій українського народу. 
Тип уроку. Урок узагальнення й систематизації вивченого. 
Обладнання: картки з завданнями, пам’ятка для роботи в групах, алгоритм розбору дієприслів-ника, схеми речень, таблиця «Ситуація спілкування». 
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент. 
ІІ. Актуалізація опорних знань. 
Перевірка домашнього завдання. 
Слово вчителя. На минулому уроці вам додому було задано скласти діалог з використанням ві-домостей про дієприслівник. Перед тим як заслухати декілька таких діалогів, зверніть увагу на табли-цю «Ситуація спілкування». Уважно слухайте виступи однокласників, чи всіх умов спілкування вони бу-дуть дотримуватись? 
Учні розігрують різні мовленнєві ситуації (діалог) з використанням відомостей про дієприслів-ник (3 пари по 3 хв.) 
ІІ. Оголошення теми і мети уроку. 
Слово вчителя. 
Знання збираються по краплині, як вода в долині, - говорить українське прислів’я. Ви вивчили важливу тему «Дієприслівник». Переконалися, що без цієї особливої форми дієслова неможливо обі-йтись в мовленні, бо воно буде набагато біднішим. Сьогодні ви повторите вивчене, систематизуєте свої знання. Цей урок проведемо, працюючи в групах. Завдання лежать на кожній парті. Ви їх виконуєте в робочих зошитах, які здасте на перевірку. Виставлення оцінок проводиться за такими критеріями: 
Написала(в) акуратно, без помилок (0-7 б.)Допомагала(в) іншим (0-1 б.) Узагальнювала(в) думки і просувала(в) роботу групи вперед (0-3 б.)Швидко і вправно працювала(в) з підручником (0-1 б.) 
Ви розподіляєтесь на групи по 4 учні – 5 груп. Виконуючи завдання, спілкуєтесь тільки в межах групи. Відповідає той, хто краще знає матеріал (учні самі обирають представника). 
Зверніть увагу на пам’ятку, яка допоможе вам спілкуватись з товаришами. 
ПАМ’ЯТКА 
1. Вислухай уважно та зрозумій думку товариша по команді. 
2. Якщо не зрозумів, спитай ще раз. 
3. Висловлюй свої думки коротко та чітко. 
4. Якщо не згоден з думкою товариша, доведи чому. 
5. Якщо не згодні з тобою, з’ясуй чому. 
6. Якщо довели хибність твоїх думок, признай цю помилку. 
7. Запам’ятай! Рішення проблеми залежить від кожного члена групи. 
ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми. 
Завдання 1. «Творці слова». 
Від поданих дієслів утворіть дієприслівники обох видів – доконаного і недоконаного. 
«Ланцюжок» - пишуть у зошити, пояснюють по черзі. 
1 група: поліпшити, підвищити, скоротити, осмислити. 
2 група: збагатити, стрибати, сміятись, оживити. 
3 група: хвилюватися, називати, зеленіти, братися. 
4 група: грати, бігти, назвати, читати. 
5 група: говорити, чекати, жувати, робити. 
- За допомогою яких суфіксів творяться дієприслівники? 
Завдання 2. «Виправ помилку» (робота з деформованими висловлюваннями). 
Відредагуйте речення. 
Усно, в парах – один читає даний варіант, другий зачитує правильне речення. 
1 група. Малим хлопцем я ходжу з товаришами від хати до хати, співавши колядки. 
(Малим хлопцем я ходив з товаришами від хати до хати, співаючи колядки.) 
2 група. Колядка вчила мене віруючи в справедливість, показавши цікавий світ. 
(Колядка вчила мене вірити в справедливість, показуючи цікавий світ.) 
3 група. Пригадавши давні звичаї, нашому народові повертаються сьогодні золоті тра-диції українського Різдва. 
(Пригадуючи давні звичаї, наш народ повертається сьогодні до золотих традицій українського Різдва.) 
4 група. Пречиста Діва Марія і сам Господь, уявлявши мені живими людьми, мали чудо-дійну силу. 
(Пречиста Діва Марія і сам Господь, уявляючись мені живими людьми, мали чудодійну силу.) 
5 група. Гості заходили в будинок, розкидали по хаті хлібні зерна і приспівуючи. 
(Гості заходили в будинок, розкидаючи по хаті хлібні зерна і приспівуючи.) 
- Чи виділяється дієприслівниковий зворот в усному мовленні? Чи були допущені помилки при читанні речень? 
- Чи помітили ви, що речення цього завдання пов’язані однією темою? Якою саме? ( колядки співають від 25 грудня до 7січня . Вони приурочувались до Різдва . А щедрівки – до Нового року (за старим стилем –14 січня). 

Завдання 3. «Криниця народної мудрості» (дослідження-відновлення). 
Робота біля дошки(прислів’я записані раніше) – по одному представнику від групи. 
Розкрийте дужки. Поясніть прислів’я, написання НЕ з дієприслівниками та дієсловами. 
1. (Не)розбивши крашанки, (не)спечеш яєчні. 
2. (Не)нагнувшись, гриба (не)знайдеш. 
3. (Не)спитавши броду, (не)лізь у воду. 
4. (Не)трудившись, (не)знайдеш щастя. 
5. (Не)маючи свого розуму, чужим (не)проживеш. 

- Що саме об’єднує ці прислів’я? (тема – щоб щось здобути, треба вчитись і працювати; прави-ло - написання частки НЕ з дієсловами і дієприслівниками). 
Завдання 4. «Народознавчий практикум» (робота з текстом). 
(Учитель читає текст.) 
Кобзарі 
Виконуючи у супроводі бандури думи та пісні, оспівуючи героїв визвольної боротьби, кидаючи заклики до повстання, запалюючи на перемогу, кобзарі підіймали народ проти іно-земного панування, кріпосницького гніту. Вони пробуджували і розвивали в українцях націо-нальну самосвідомість. Ставши виразниками дум і сподівань народу, вони були улюбленцями його і такими залишились на віки. Запам’ятавши це, їх нащадки завжди будуть вірними сина-ми України. 
(О. Апанович) 
Словникова робота (пояснення незрозумілих слів). 
- Чи всі слова вам зрозумілі? 
- Поясніть значення слів: БАНДУРА – музичний інструмент; 
ГНІТ – тиск; те, що пригнічує, мучить; насильний вплив на кого-небудь. 

Для всіх учнів: робота з алгоритмом, поданим на картці. 
АЛГОРИТМ 
розбору дієприслівника як особливої форми дієслова 
1. Виділити дієприслівник з тексту 
2. Визначити вид 
недоконаний доконаний 
3. Визначити час 
теперішній минулий 
4. Від основи якого дієслова утворений? 
Теперішнього часу недоконаного виду 
Неозначеної форми до-конаного виду 
5. За допомогою якого суфікса утворений? 
-учи, -ючи, -ачи, -ячи. -ши, -вши. 
6. Яким є членом речення? 

Клас працює колективно. Робота біля дошки. Один учень за алгоритмом виконує розбір дієпри-слівника з 1 речення, 2 – з останнього. 
Виконуючи – дієприсл., недок., теп., виконують, - ючи, обставина. 
Запам’ятавши – дієприсл., док., мин., запам’ятати, - вши, обставина. 
Бесіда: 
- чи виникли труднощі з розбором дієприслівників за алгоритмом? 
- чи є в цьому тексті ще дієприслівники? Які саме? Запишіть їх. 
(Оспівуючи – дієприсл., недок., теп., оспівують, - ючи, обставина. 
Кидаючи – дієприсл., недок., теп., кидають, - ючи, обставина. 
Запалюючи – дієприсл., недок., теп., запалюють, - ючи, обставина. 
Ставши – дієприсл., док., мин., стати, - вши, обставина.) 
- Зачитайте морфологічний розбір дієприслівників. Чи були допущені помилки? 
Додаткове завдання 
Бесіда: 
- Які звичаї та традиції українського народу вам відомі? 
- Які українські свята вам відомі? 
Завдання 5. «Побудуй речення» (складання речень за поданими схемами). 
За схемами побудуйте речення з дієприслівниковими зворотами, пов’язавши їх з народними звичаями, традиціями. ( ДЗ – дієприслівниковий зворот, ОД – одиничний дієприслівник). 
1 група. ======== , _ . _ . _ . _ (ДЗ). 
2 група. … , _ . _ . _ . _(ДЗ) , =========. 
3 група. _ . _ . _ . _ (ДЗ), =======. 
4 група. ========= , _ . _ . _ . _ (ОД), … . 
5 група. _ . _ . _ . _(ОД) , =========. 

ІV. Підсумки уроку. Рефлексія. 
Слово вчителя. Зверніть увагу, що кожному з вас видані анкети, ви їх заповнюєте і вкладаєте в свій зошит. Після чого зошит здаєте. 
АНКЕТА УЧНЯ (самоаналіз роботи на уроці) 
1. Яке завдання було найскладнішим? 
2. Що навчив(ла)ся робити? 
3. Чи задоволений(на) результатами своєї праці на уроці? 
Оцінювання роботи учнів на уроці: 
- яка група працювала найактивніше? 
- яка група дала більше правильних відповідей? 
Все це буде враховано при перевірці роботи в зошитах. Будь ласка, здайте свої зошити на пере-вірку. 
Учні здають свої зошити на перевірку. 
- Запишіть у свої щоденники домашнє завдання. 
V. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал, виконати тестові завдання з підручника (сторінки 72-73), додаткове завдання для учнів з достатнім і високим рівнем навчальних досягнень: за-писати народний звичай чи обряд(5-6 речень), використовуючи дієприслівники. Додайте ілюстрації. 
Література: 
Омельчук С.А., Ляшкевич А.І. «Усі уроки української мови в 7 класі» Х.: «Основа», 2007. 
Тихоша В. І., Єдіна О. Ф. «Українська мова. 7 клас» Х.: «Основа», 2007. 
Неживий О. І., Ужченко В. Д. «Дидактичний матеріал з народознавства на уроках української мови» К.: «Освіта», 1995.

Автор: Ірина Олександрівна Абросімова


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: