Цілі уроку: вивчити закономірності руху води й розчине­них у ній мінеральних речовин по судинах коре­ня, стебла й листка, рух органічних речовин по рослині; з’ясувати роль кореневого тиску й випаровування води листками в пересуванні води й мінеральних речовин у рослині; звернути увагу на зв’язок активного росту з весняним рухом соку в рослинах, шкоду, заподіювану рослинам збором соку.


Цілі уроку: познайомити учнів з особливостями й основними етапами процесу фотосинтезу; показати його роль у житті рослин і значення для життя на Землі.


Мета уроку: сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі рослин.


Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин.


Цілі уроку: ознайомлення учнів з основними методами дослідження біологічних об’єктів: спостереження в природі й лабораторні дослідження, експеримент, моніторинг; історія вивчення біологічних об’єктів; мікроскопічні методи дослідження.


Цілі уроку: увести поняття систематики; розглянути ос­нов­­ні одиниці класифікації; дати стислу порів­няль­ну характеристику царств живої природи.


Цілі уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про біологію як систему наук про живу природу; розглянути об’єкти й методи біології, а також її значення в житті людини.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-47