Розмаїтість живих організмів

Цілі уроку: увести поняття систематики; розглянути ос­нов­­ні одиниці класифікації; дати стислу порів­няль­ну характеристику царств живої природи.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології.

Базові поняття й терміни уроку:  систематика, таксон, вид, рід, родина, ряд, клас, відділ, царство, рослини, віруси, гриби, тварини.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1.       Що вивчає біологія?

2.       Які галузі біології ви знаєте?

3.       З якими науками біологія має тісний зв’язок?

4.       Які українські вчені зробили суттєвий внесок у розвиток сучасної біології?

5.       Яка галузь біології вивчає класифікацію і номенклатуру живих організмів?

III. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

Життя й наукові досягнення Карла Ліннея.

Розповідь учителя з елементами бесіди

На нашій планеті існує більше мільйона видів живих організмів. Для того щоб орієнтуватися в цьому розмаїтті, учені розподіляють живі організми по групах, які називаються таксонами.

Таксон — це група об’єктів органічного світу, пов’язана спільністю ознак і властивостей, що дають підставу для об’єднання цих об’єктів у певну систематичну категорію.

Існує кілька систем поділу живих організмів на окремі таксони. Системи організмів, які ґрунтуються на спільності походження груп, що входять до них, називаються природними. А системи, які ґрунтуються на деяких загальних рисах і не враховують спільності походження,— штучними.

Основні принципи систематики рослин

Основні систематичні категорії ввів у науку шведський учений Карл Лінней. Найдрібнішою основною систематичною категорією живих організмів є вид (видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом). Близькі види об’єднуються в роди, а роди — у родини. Близькі родини рослин об’єднуються в порядки (у тварин — у ряди), а порядки складають клас. Класи рослин об’єднуються у відділ (у тварин — у тип). Сукупність усіх відділів і складає царство Рослини. Сукупність усіх типів складає царство Тварини. Усього в межах шкільної програми вивчаються п’ять царств живої природи.

Порівняльна характеристика царств живих організмів,
які розглядаються в межах шкільної програми

Царство

 

Які організми включає

 

Особливості будови й життєдіяльності

 

Віруси

 

Віруси

 

Неклітинна форма життя. Можуть розмножуватися тільки в клітинах інших організмів

 

Дроб’янки

 

Бактерії, ціанобактерії

 

У клітинах немає ядра. Відрізняються знач­ним різноманіттям біохімічних процесів у клітинах

 

Гриби

 

Гриби

 

У клітинах є ядра. Необхідні для життя
речовини поглинають з навколишнього
середовища через поверхню тіла. Потрібні для організму сполуки синтезують за рахунок готових органічних речовин

 

Рослини

 

Водорості, вищі спорові рослини, насінні рослини

 

У клітинах є ядра. Необхідні для життя
речовини споживають із навколишнього середовища з допомогою травної системи. Потрібні для організму сполуки синтезують з неорганічних речовин, використовуючи енергію світла

 

Тварини

 

Найпростіші,
безхребетні тварини, хребетні тварини

 

У клітинах є ядра. Необхідні для життя
речовини поглинають з навколишнього
середовища через поверхню тіла. Потрібні для організму сполуки синтезують за рахунок готових органічних речовин

 

Примітка. Під час аналізу цього питання не можна забувати, що ця система поділу на царства не є єдиною, більше того, вона навіть не найпоширеніша.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Який учений заклав основи сучасної систематики?

Що таке таксон?

Яка систематична категорія є найдрібнішою?

Які царства живих організмів ви знаєте?

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: