Основні властивості живого. Рівні організації живої матерії

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними властивостями живих організмів та рівнями їх організації, проаналізувати особливості, властиві кожному рівню, порівняти властивості живих і неживих систем.

Обладнання й матеріали: таблиці, які ілюструють основні властивості та особливості різних рівнів організації живого, або мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка, на яких ці таблиці можна демонструвати; фотографії або малюнки живих і неживих систем; підручники біології.

Базові поняття й терміни: хімічний склад, рівні організації, подразливість, розмноження, розвиток, обмін речовин.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Як формуються наукові теорії?

2. Які методи досліджень використовує біологія?

3. Коли раціонально використовувати моделювання?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Заповнення таблиці разом з учнями Перед тим як перейти до розгляду рівнів організації живих систем, слід нагадати учням визначення поняття «система» Система — це ціле, що складається зі взаємопов’язаних частин. Властивості системи не зводяться до суми властивостей її складових. Так, живі системи є живими лише як результат узаємодії їх складових. А кожний з елементів живої системи, виділений окремо, живим бути не можеливість різнорівневої організації

живих організмів полягає в тому, що частини біологічних систем у багатьох випадках самі є окремими системами. Головними рівнями організації живих систем вважають такі:

молекулярний; клітинний; органо-тканинний;  організмений; екосистемний; біосфернийЦікаво, що не завжди в біологічних системах можна виділити всі із зазначених рівнів. Так, одноклітинні організми не мають органо-тканинного рівня організації, а їх організмений рівень співпадає із клітинним.

Інколи для зручності вчені виділяють додаткові рівні організації, наприклад, рівень органел, рівень систем органів, популяційний рівень тощо. Необхідність такого виділення зазвичай ви

значається особливістю проведених досліджень чи поставлених завдань.

Слід звернути увагу учнів на те, що особливості організменого й органо-тканинного рівнів організації живих організмів вони докладно вивчали в попередніх класах. У цьому навчальному році вони будуть розглядати переважно молекулярний та клітинний

рівні організації, а з екосистемним і біосферним більш докладно ознайомляться пізніше. Проте всі рівні організації живих систем тісно пов’язані між собою та під час вивчення будь-якого з них доведеться використовувати знання про інші рівні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання:

1. Які основні властивості живого вам відомі?

2. Чому ми можемо вважати живі організми системами?

3. Які головні рівні організації живого виділяють учені?

V. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: