Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними ознаками насінних рослин на прикладі голонасінних; ознайомити з особливостями будови й розмноження голонасінних, їх поширенням у природі.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови й умо­вами зростання давніх папоротей, роллю періоду розквіту папоротей, плаунів і хвощів в істо­рії Землі для сучасної людини; навести механізм утворення кам’яного вугілля.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності папоротеподібних; розповісти про їх значення в природі й житті людини.


Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесів життєдіяльності плауноподібних і хвощеподібних, їх поширенням, значенням у природі й житті людини.


Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю мохів, їх значенням у природі й житті людини; дати загальну характеристику, основні місця виростання й місця перебування, основні види мохів, що ростуть в Україні, головні ознаки й особливості будови й розвитку представників мохоподібних; вивчити сфагнові мохи та процес утворен­ня торфу.


Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови мохоподібних та процесами їх життєдіяльності.


Цілі уроку: з’ясувати основні проблеми, з якими зіштовх­нулися рослини під час виходу на сушу; показати, як розв’язання цих проблем позначилося на будові рослин.


Мета уроку: ознайомити учнів з роллю водоростей у природі й житті людини.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесами життєдіяльності відділів Зелені, Діатомові, Червоні й Бурі водорості; дати їх порівняльну характеристику.


Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та процесами життєдіяльності одноклітинних і багатоклітинних прісноводних водоростей; дати їх порівняльну характеристику.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-47