Цілі уроку: ознайомити учнів з основними типами розмноження й основними формами вегетативного розмноження рослин, показати його значення для дикоростучих і культурних рослин.


Мета уроку: ознайомити учнів з анатомічною будовою листка у зв’язку з виконуваними ним функціями.


Цілі уроку: розглянути особливості зовнішньої будови лист­ка як бічної частини пагона; ознайомити учнів з різноманітністю форми листків та їх прикріплення до пагона.


Мета уроку: ознайомити учнів з будовою кореневої системи рослин, розмаїтістю кореневих систем та їх ос­новних типів, з видозмінами коренів у зв’язку з виконуваними ними функціями.


Мета уроку: знайомити учнів з вегетативними й генеративними органами рослин, їх функціями та при­значенням.


Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю рослинних клі­тин за формою, розмірами, виконуваними функціями; показати, що в рослинах однакові клітини зібрані разом, утворюючи тканини, які виконують певні функції; узагальнити, закріпити й перевірити знання й уміння учнів з метою виявити прогалини в засвоєнні окремих питань теми «Клітина» й усунути їх на цьому уроці або на наступних.


Цілі уроку: ознайомити учнів з основними ознаками живого, властивими рослинній клітині, процесами життєдіяльності в рослинній клітині, роллю оболонки, ядра, плазматичної мембрани, пластид і вакуолей у клітині, живленням і диханням клітин, рухом цитоплазми, зв’язком між клітинами, розподілом і ростом клітин.


Цілі уроку: познайомити учнів із призначенням і будовою збільшувальних приладів, з будовою рослинної клітини; розглянути основні її частини у світловий мікроскоп.


Мета уроку: познайомити учнів з основними умовами, необхідними для розвитку рослини.


Цілі уроку: познайомити учнів з особливостями росту й розвитку квіткових рослин; розглянути умови, необхідні для проростання й розвитку насіння.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-47