Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості книжного й розмовного мовлення, основні ознаки стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички розрізняти тексти різних стилів, визначати їх мовні й позамовні ознаки, комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів культуру мовлення. Обладнання: схеми, тлумачний словник. Тип уроку: урок-практикум. 
Хід уроку 
І. Організація класу ІІ. Ознайомлення учнів із темою,метою і завданнями уроку. Мотивація навчання 
Прочитайте вислови. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку: 
1. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 2. Слухай тисячу разів, а говори один раз. 3. Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). 4. Птаха пізнають по пір’ю, а людину по мові (Українське прислів’я). 
ІІІ. Актуалізація опорних знань 
-Пригадайте, що вам відомо про мовлення, його стилі? -Які існують форми мовлення? (Спілкування усне,письмове. Діалогічне (полі логічне), монологічне ) -Яка відмінність між культурою мови та культурою мовлення? -Поясніть, які особливості мовлення вивчає стилістика, а які — культура мовлення. 
ІV. Процесуально-діяльнісний етап. 1. Робота з текстом ( впр. 2 ) 
2. Пояснення вчителя. 
Нормативність мови, її відповідність тим вимогам, які ставлять перед мовою в суспільстві, вивчає розділ мовознавчої науки культура мови. У цьому розділі розглядають питання мовних норм і доцільності вживання мовних засобів залежно від мети й умов спілкування. 
Інше значення терміна культура мови — уміння правильно говорити й писати, добирати мовні засоби відповідно до мети й обставин спілкування, грамотно, логічно, точно й виразно передавати засобами мови свої думки, почуття й переживання. Мові високої культури властиві багатство словника, різноманітність граматичних форм і синтаксичних конструкцій, логічна стрункість та виразність. 
Таким чином, розрізняють мовлення правильне (таке, що відповідає мовним нормам) і мовлення комунікативно доцільне (скероване на максимальне досягнення мети спілкування). 
Культура мовлення — це система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності — усній і писемній. Належний рівень культури мовлення засвідчує розвинутий інтелект та високу загальну культуру особистості. Культура мовлення забезпечує високий рівень спілкування, ушляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в цілому. Плекання культури мовлення — обов’язок кожного. 
Українська літературна мова постійно розвивається й збагачується. Цей процес супроводжуваний усталенням, шліфуванням обов’язкових для всіх мовців літературних норм. 
3. Прочитайте. Про порушення яких мовних норм ідеться в кожному реченні? 
Коли журналіст пише «дуель між шістьма спортсменами» або «діалог ведуть чотири представники різних галузей науки», це означає, що для нього виділені слова втратили свій первісний зміст. 2. Яскравий рекламний плакат запрошує «відвідати страви в ресторані». Певно, стравам доведеться довго чекати на гостей… 3. Коли вже працівники «навчальних закладів» звикнуть до того, що працюють вони якраз у навчальних закладах? 4. Дивнувато сприймається фразеологізм у реченні «Залізничники зробили все можливе, щоб доставити цінний вантаж за тридев’ять земель у точно призначений час» (З журналу «Український тиждень»). 
4. Робота з підручником. Виконання вправи 3 ( письмово ). 
V. Контрольно-рефлексивний етап 
VІ. Домашнє завдання (на вибір) 
Розкрити письмово зміст тези: «Яка людина, така в неї мова». 
Підготувати повідомлення про нові стилі сучасної української мови

Автор: Оксана


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: