Мета: Формувати уявлення про царство грибів, їх різноманітність у природі, значення у природі та житті людини, їх охорону, формувати вміння розпізнавати гриби в природі; розвивати пам'ять, увагу, мислення; виховувати любов до природи.


Мета. Сформувати в учнів поняття, що повітря – це газоподібне тіло. Ознайомити з властивостями повітря. Розвивати спостережливість, увагу, дослідницький підхід до вивчення природних явищ. Виховувати бережне ставлення до повітря – основи життя.


Мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; форму­вати уявлення про живу та неживу природу, про перетворювальну діяль­ність людини; розвивати вміння групувати предмети за певними ознаками (належить, не належить до природи), порівнюва­ти предмети живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей між ними; вчити аргументувати та доводити свої думки про живу та не­живу природу


Мета уроку: 1. Навчальна: узагальнити знання дітей про погоду, знання про погоду рідного краю, знайомити учнів з утворенням хмар, вітру, збагатити уявлення про опади, указати на значення прогнозу погоди для людини. 2. Розвивальна:розвивати спостережливість, уяву, логічне мислення, критичне мислення. 3. Виховна: виховувати любов до природи, до рідного краю, вміння і бажання працювати в парах, групах.


МЕТА. Сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного світу, вчити розподіляти рослини на три групи: дерева, кущі, трави; розкрити цінності рослин для людини; навчати розпізнавати рослини, порівнювати, робити висновки; розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе ставлення до рослин.


Мета.Розширити знання дітей про життя тварин навесні , допомогти усвідомити, яку користь приносять птахи, повторити правила поведінки в природі, сприяти розвитку спостережливості, виховувати бажання оберігати тварин.


Мета проекту: • сприяти формуванню у учнів життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю (навичок раціонального харчування ) через засвоєння властивостей лікарських рослин рідного краю та їх застосування; • зацікавити учнів складною суспільною проблемою «Рослина і здоров’я».


Мета проекту: сприяти формуванню у учнів життєвих навичок, що сприяють фізичному здоров’ю (навичок раціонального харчування ) через засвоєння лікувального значення рослинних чаїв; зацікавити учнів складною суспільною проблемою «Рослина і здоров’я».


Мета: Узагальнювати знання учнів про властивості води; · Формувати уявлення про кругообіг води в природі; · Формувати уявлення про перетворення води з одного стану в інший ( з рідкого в газоподібний, з газоподібного в рідкий, з рідкого в твердий, з твердого в рідкий)


Мета проекту: Формувати уявлення про цінність та значення води у житті людини, про шляхи її забруднення та способи охорони від забруднень. Вчити робити висновки, розвивати вміння шукати шляхи розв’язання проблеми, проводити досліди, працювати в групах Виховувати прагнення берегти природу, зокрема воду.1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52