Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі

Мета: формувати в учнів поняття про природу, місце людини в ній, способи її дослідження.
Завдання:
• ознайомити з правилами поведінки в кабінеті природознавства, структу¬рою підручника та робочого зошита, основними видами робіт на уроці і в позаурочний час, навчальною літературою та посібниками для позакласного читання;
• ознайомити учнів з основними об’єктами природного середовища та місцем людини в довкіллі;
• ознайомити з методами дослідження природи (спостереження, вимірювання, експеримент);
• розглянути прилади, за допомогою яких вивчають природу, приклади їх використання
• розвивати уміння правильно користуватись навчальною та допоміжною літературою, виділяти головне, аналізувати інформацію;
• продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття і терміни: природа, жива і нежива природа, тіла живої та неживої природи, явища природи, спостереження, вимірювання, експеримент.

Методи і методичні прийоми: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, складання опорних схем), наочний (демонстрація наочності), 

Обладнання: кімнатні та живі рослини; гербарні зразки рослин, муляжі грибів, картини природи; прилади (термометр, рулетка, барометр, компас, мікроскоп, лінійка, годинник), підручник, робочий зошит, книги для позакласного читання.


Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
 ( Розповідь вчителя). 
Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати навколишній світ у курсі ”Природознавство”. 
Вивчаючи елементи природознавства у початковій школі, ви вже відкрили для себе багато цікавого в світі, що нас оточує, зробили перші кроки в розгадуванні таємниць природи. 
Природознавство, яке ви вивчатимете у 5-му та 6-му класах, дасть змогу сформувати у вас уявлення про цілісність природи та місце людини в ній, засвоїти знання про Землю та інші небесні тіла, склад та властивості повітря, води, форми поверхні Землі та інші чинники, які впливають на життя на планеті. 
Вірними помічниками у вивченні природознавства для вас будуть підручник, робочий зошит та книги для позакласного читання (демонстрування літератури). 
Ознайомлення учнів зі структурою підручника, зокрема текстовим компонентом, апаратами організації засвоєння знань та орієнтування.
В робочому зошиті слід виконувати відповідні завдання, записувати незрозумілі слова, вести календар погоди тощо. ( Вимоги до ведення робочого зошита)
Завданнями курсу природознавства у 5-му класі є: розширення і поглиблення знань про природу, зокрема про живі організми, життя і діяльність людини.
Основними темами курсу будуть знання про тіла, речовини, які оточують людину, і їхні властивості; про явища природи (світлові, теплові, звукові), закономірності Всесвіту як середовища життя людини, чинники, що забезпечують існування життя на Землі, і ще багато цікавого.

II. Повідомлення теми і навчальних цілей уроку.
На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо, що називається природою, які об'єкти називають живою та неживою природою, до якої частини природи належать предмети, виготовлені людиною, яке місце в природі належить людині, за допомогою яких приладів вивчають природу і якими методами її досліджують.

План (запис на дошці)
1. Що таке природа?
2. Явища природи.
3. Методи вивчення природи
4. Місце людини в природі.
5. Вплив людини на природу.

III. Вивчення нового матеріалу. 
1.Поняття про природу. ( бесіда) 

2.Перш за все давайте з’ясуємо, що означає для вас слово «природа». (Природою ми називаємо весь світ, що нас оточує).
Так, дійсно сонце, земля, вода, повітря, рослини, тварини — все це і є природа.
3.Які об'єкти належать до природи? (Об'єкти природи — це сонце, планети, повітря, ґрунт, гори, річки, моря, ліси, степи, рослини, тварини і сама людина). 
Об’єкти природи називають тілами
4.На які дві групи можна поділити об'єкти природи? (об’єкти живої та неживої природи).
5.Назвіть об'єкти живої природи. (До живої природи належать мікроорганізми, рослини, тварини, людина).
6.Чому саме ви назвали ці об’єкти? (Живі істоти живляться, дихають, ростуть, дають потомство (розмножуються) і вмирають).
7.Назвіть об'єкти неживої природи. (Нежива природа — це повітря, вода, гори, Земля, Сонце, зірки, Місяць). 
До неживої природи зараховують також предмети, які виготовила людина: меблі, шкільне приладдя, знаряддя праці, машини і механізми (демонстрування предметів неживої природи).
8.Поясніть, чому ці тіла зараховують до неживої природи? (Вони не живляться, не ростуть, не дають потомства тощо).

Завдання №1
Розподіліть назви тіл природи за групами: 
• жива природа, 
• нежива природа ( тіла природи, тіла, виготовлені людиною)
(Учням пропонується підняти одну руку, якщо об’єкт належить до живої природи і дві руки, якщо об’єкт належить до не живої природи).

Кіт, стіл, кущ, астронавт, деревій, будинок, коза, колесо, ластівка, учитель, конвалія, Сонце, торф, лікар, айсберг, білка, кропива, гора, автобус. 

2.Явища природи
9. Що таке явище природи?
Як у живій, так і в неживій природі постійно відбуваються зміни. Щомиті хтось народжується, хтось вмирає, щось змінює свою форму (вода), колір (небо) та ін. Усі зміни, що відбуваються у природі, називають явищами природи. Кипіння, випаровування і замерзання води, дощ, сніг, рух Сонця, зміна дня і ночі, листопад — все це явища природи. Людина завжди намагалася пояснити і передбачити явища природи. 

10. З якою метою вона це робила? (Такі знання допомагали їй пристосовуватися до складних умов навколишнього середовища).

11. Як саме можна пояснити та передбачити ті чи інші явища, та взагалі пізнати природу?
Знання про навколишній світ людина здобуває із власних спостережень.
Перші прилади, якими людина пізнає, спостерігає навколишній світ, — це наші органи чуття: очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки їм ми бачимо речі, які нас оточують, слухаємо звуки, дізнаємося про смак, відчуваємо тепло, холод. З часом людина створила прилади, які допомагають їй вивчати природу. Це термометр, барометр, компас, мікроскоп, рулетка, лінійка, лупа, годинник. (Учитель демонструє прилади, а учні розповідають про їхнє призначення.)
Сьогодні людина вивчає природу Землі з космосу, на великих океанічних науково-дослідних суднах, у важкодоступних і віддалених районах Землі: в Антарктиді, Арктиці, на великих океанічних глибинах у Світовому океані. Ще зовсім недавно важко було уявити те, що сьогодні є звичним: передбачити набагато наперед погоду, розігнати хмари, полити тисячі гектарів висушеної землі, визначити місцезнаходження корисних копалин, рух океанічних течій.
Існують методи дослідження природи, а саме:

- Спостереження — це один із методів отримання знань про навколишню природу, спостерігати — це навчитися цілеспрямовано зосереджувати увагу на предметі, встановлювати взаємозв'язки і послідовність явищ, їх причини. Здійснюється за допомогою органів чуттів.

- Вимірювання — один із методів дослідження природи, що передбачає визначення величини тіла, міряючи, порівнюючи її з одиницею виміру, застосовуючи спеціальні прилади (термометр, вага, рулетка, годинник).

- Експеримент — це один із методів дослідження природи (дослід), вивчення явища відбувається в штучно створених, лабораторних умовах, за допомогою певних приладів.

3. Місце людини в природі
12.Яке ж місце в природі займає людина?
Людина — це частина живої природи. Їй властиві усі ознаки живого організму, а саме: дихання, розмноження, живлення та ін. Проте людина — це не просто частина, а найвище творіння природи, бо від неї залежить доля життя на Землі. 
13.Як саме від людини залежить доля цілого —усієї природи? 
Із самого початку існування людства людина прагнула перетворити природу так, щоб зменшити свою залежність від неї. В зв'язку з цим виникли мисливство, збиральництво, землеробство, тваринництво. Для захисту від несприятливих природних умов вона навчилася будувати житло, обігрівати й освітлювати його. Людина створила пристрої, що допомагають їй долати величезні відстані, побудувала дороги та мости, виготовила прилади, що дають їй змогу передбачати й контролювати багато природних явищ, наприклад, землетруси, повені тощо. Через те, що людина так змінила навколишній світ, її и називають найвищим творінням природи.
14.Чи завжди людина з розумінням ставиться до природи?
(Ні, не завжди, дуже часто негативно, по-хижацьки)
15.Наведіть приклади негативного ставлення людини до природи? (Вона вирубує ліси, ви¬нищує звірів, осушує болота, забруднює повітря, воду, ґрунти). 
16.Наведіть приклади негативного впливу людини на природу у вашій місцевості, в Україні? (Аварія на Чорнобильська АЕС, , забруднення річок, сміттєзвалища.)
17.Які наслідки негативного впливу людини на природу? (Погіршується стан довкілля. Люди хворіють.)

Чи можеш ти сказати світу
Я - господар на землі.
Так, скажеш ти
Але ж то - ні.
Що робиш ти? Господарюєш?
Ні, навколо себе все руйнуєш.
Ти – чисту річку забруднив,
Довкілля нафтою залив,
Рослинка дихати не може
І їй ніхто ж не допоможе.
Тварина вже від нас тікає
Бо жити хоче, а вмирає.
Так з кожним роком вид зникає,
А час тихесенько спливає.
Чи зупинився ти?
Ні, ти все будуєш
Заводи, фабрики купуєш,
Нафту, газ видобуваєш,
Але як гадаєш
Чи завжди так буде?
Чи матінка природа це забуде?
Що знищив, зруйнував - ти відбудуєш?
То ж поміркуй, чи добре ти господарюєш.

Тож з цих рядків ми бачимо, людина не завжди з розумінням відноситься до природи, вважаючи себе її господарем. Не завжди розуміє, що вона є частиною природи, а в природі все взаємопов'язане. Так, вирубування лісів спричиняє повені, затоплення будинків, утворення ярів, зсувів, обвалів; забруднення повітря, водойм, ґрунтів негативно впливає на здоров’я. Людина може жити тільки як невід'ємна частина природи, дбаючи про довкілля. Тож пам’ятайте, що 

Земля - не рабиня наша, а мати,
Сонце - не вітчим наш, а рідний батько.
Ліси-наші брати,
Річки - сестри.
А ми на своїй планеті - не тимчасові мешканці,
А мудрі господарі. 

Отже, основне завдання людини - не знищувати, а — вивчати природу, розумно користуватися її благами.

ІV. Узагальнення і систематизація вивченого.
1. Дайте визначення поняття «природа».
2. Що таке жива і нежива природа? Наведіть приклади.
3. Що називають явищем природи? Наведіть приклади.
4. Навіщо людина вивчає природу?
5. Як саме людина вивчає природу?
6. Як має поводити себе людина, щоб зберегти довкілля та примножити різноманітність живої природи?

V. Підсумки уроку 
1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
2. Що вам найбільше сподобалось на уроці?
3. Про що ви б хотіли дізнатися на наступних уроках?

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника на стор. 6-8, дати відповіді на поставлені у кінці тексту запитання. (Т.В. сак 2005 рік)


Використана література:
1. Васютіна Т.М. Уроки природознавства. 5 клас: Посібник для вчителя.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2005.-192 с.

2. Природознавство: 5 клас. І семестр: Методичні атеріали.-К.:Вид.дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2006.- 128с.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: