Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • аналізувати міжнародні відносини у 1871–1900 рр., політичні наслідки франко-німецької війни; • характеризувати «Союз трьох імператорів», Троїстий союз, оформлення франко-російського альянсу


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • пояснювати причини самоізоляції Китаю; • висвітлювати наслідки європейського проникнення у Китай; • описувати рух тайпінів; • характеризувати політику самозміцнення Китаю; • характеризувати повстання тайпінів; • застосовувати та пояснювати терміни та поняття «тайпіни», «іхетуані».


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • характеризувати політику Великої Британії щодо Індії; • висвітлювати наслідки британського володарювання в Індії; • описувати повстання сипаїв у другій половині ХІХ ст.; • характеризувати діяльність Індійського Національного Конгресу (ІНК); • застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • характеризувати завершення територіального поділу світу; • пояснювати суть колоніального гніту країнах у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, суперечливі наслідки колоніального панування; • аналізувати суть військових конфліктів, пов’язаних з перерозподілом колоній


Після цього уроку учні зможуть: • порівнювати кордони основних західноєвропейських країн; • узагальнювати інформацію з писемних джерел; • визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх; • порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки; • класифікувати та застосовувати поняття та терміни.


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • висвітлювати основні напрямки соціально-економічного й політичного розвитку Японії; • аналізувати особливості розвитку Японії епохи Мейдзі; • характеризувати Конституцію 1889 р.; • застосовувати та пояснювати терміни та поняття: «сьогунат»,«самурай», «ліберальна партія», «партія реформ», «революція Мейдзі


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Росії напередодні реформ; • розповідати про реформи Олександра ІІ та їх наслідки; • характеризувати зовнішню і колоніальну політику Російської імперії; • описувати події Кримської та російсько-турецької війни


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • показувати на карті основні індустріальні центри Європи і США; • пояснювати причини економічного піднесення країни; • висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку США в останній третині ХІХ ст


Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • пояснювати причини втрати Англією промислового лідерства; • висвітлювати основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Великої Британії в останній третині ХІХ ст.; • аналізувати внутрішню та зовнішню політику Великої Британії в останній третині ХІХ ст.; • показувати на карті колоніальні володіння Великої Британії; • характеризувати третю виборчу реформу


1-10 11-20 21-29