Мета: навчати давати характеристику герою художнього твору, щоб використовувати набуті вміння в реальному житті; формувати навички вдумливого читання художнього тексту; сприяти формуванню толерантного ставлення до оточуючих та власної етичної життєвої позиції.


Мета: формувати вміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати читацькі навички дослідницького характеру, характеризувати образ Онєгіна; сприяти формуванню гуманної особистості.


Мета: дати поняття з теорії літератури про особливості жанру роману; формувати уміння працювати з текстом та логічно систематизувати опрацьований матеріал; формувати вміння робити короткі та змістовні записи в зошити, розвивати читацькі навички дослідницького характеру; сприяти формуванню гуманної особистості.


Мета: познайомити учнів з основними етапами життєвого та творчого шляху О. Пушкіна; повторити відомості з теорії літератури; формувати читацькі навички дослідницького характеру, уміння вільно будувати та висловлювати власні судження; сприяти формуванню гуманної та толерантної особистості.


Мета: перевірити якість знань учнів з тем «Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича»; розвивати творчі здібності учнів; виховувати прагнення досягти високих результатів.


Мета: формувати читацькі вміння учнів, уміння будувати аргументовані власні висловлювання; навчати вдумливого читання ліричних творів; учити працювати в групі; виховувати повагу до чужих почуттів.


Мета: поглибити знання про польський романтизм, романтичного героя; виразно читати та коротко характеризувати поетичні твори А. Міцкевича; розвивати почуття прекрасного та вміння аргументувати власні думки.


Мета: продовжити знайомство із представниками європейського символізму; познайомити учнів з особистістю Адама Міцкевича та його романтичним світоглядом.


Мета: розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності учнів; повторити вивчений матеріал; учити писати твори-листи до літературних героїв або письменників.


Мета: познайомитись з образом Івана Мазепи у творах світової літератури та мистецтва; активувати читацький інтерес учнів; формувати уміння презентувати результати своєї роботи.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70